Pomóż nam stworzyć cyfrowy pomnik

Pomóż nam stworzyć cyfrowy pomnik

Naziści prześladowali i zamordowali miliony ludzi. Pomóż nam umieścić ich nazwiska w największym Archiwum Cyfrowym dotyczącym osób prześladowanych w okresie narodowego socjalizmu.

75 lat temu doszło do wyzwolenia obozów koncentracyjnych przez wojska alianckie. W tym roku pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację spotkań upamiętniających wiele milionów ofiar, które w tych miejscach były w nieludzkich warunkach więzione i wykorzystywane do pracy, a następnie mordowane przez nazistów.

Chcielibyśmy dać szansę aktywnego upamiętnienia tamtych wydarzeń w ramach projektu „Każde nazwisko ma znaczenie”, w którym wszyscy zainteresowani mogą wziąć łatwo udział bez wychodzenia z domu.

Nasz projekt „Każde nazwisko ma znaczenie”, realizowany przy współudziale około 1000 uczniów i uczennic, wystartował już na początku roku. Na jeden dzień dokumenty ożyły, a wszyscy z wielkim entuzjazmem i dumą przystąpili do udziału w tym obszernym projekcie.

Naszym celem jest umożliwienie odnalezienia w naszym Archiwum Cyfrowym nazwisk wszystkich ofiar. Osoby na całym świecie powinny mieć łatwy dostęp do informacji na temat losów swoich bliskich. Więcej informacji o projekcie „Każde nazwisko ma znaczenie” oraz o Arolsen Archives można znaleźć poniżej w naszych FAQ!

Budujemy z naszych zbiorów największe na świecie Archiwum Cyfrowe dotyczące osób prześladowanych w okresie narodowego socjalizmu. Wiele milionów nazwisk daje się już łatwo wyszukać w systemie. Nadal jednak nie wszystkie. Dlatego zainicjowaliśmy projekt crowdsourcingowy. Od teraz za pośrednictwem platformy internetowej każdy może w prosty sposób pomóc przenieść informacje, takie jak nazwiska i daty urodzenia, z dokumentów historycznych do bazy danych.

Częste pytania dotyczące projektu „Każde nazwisko ma znaczenie”

Od 2016 roku Arolsen Archives stopniowo umieszczają swoje zbiory dokumentów w Archiwum Cyfrowym. Większość użytkowników wyszukuje osób po nazwiskach. Listy, które zawierają te nazwiska, często nie są jednak jeszcze zdigitalizowane. Dlatego w przypadku wyszukiwania osób po nazwisku nie można dotrzeć do tych list. Czasami stanowią one ostatni ślad po poszukiwanej osobie. Celem projektu „Każde nazwisko ma znaczenie” jest zatem umożliwienie odnalezienia w naszym Archiwum Cyfrowym wszystkich nazwisk z każdego dokumentu.

W projekcie „Każde nazwisko ma znaczenie” może wziąć udział każdy, kto posiada komputer i stabilne połączenie z Internetem.

Do projektu można dołączyć po wykonaniu czterech prostych kroków:

1. Otwórz stronę projektu

2. Kliknij na „Classify” lub pod „Get started” wybierz listy konkretnego obozu w celu ich opracowania.

3. Przeczytaj wskazówki, aby dowiedzieć się, jak pracować z dokumentami archiwalnymi.

4. Dołącz do projektu!

Dążymy do tego, aby w naszym Archiwum Cyfrowym możliwie jak najszybciej można było odnaleźć każde pojedyncze nazwisko widniejące w dokumentach Arolsen Archives – a tym samym właściwe informacje o losie tej osoby.

Arolsen Archives nie podlegają krajowym przepisom o ochronie danych osobowych, lecz szczególnym przepisom międzynarodowym. Przepisy te stanowią, że poza niewieloma przypadkami dokumenty archiwalne mogą być upubliczniane. Wyjątek stanowią np. zapytania mające mniej niż 25 lat lub szczególnie wrażliwe dokumenty, takie jak akta chorych.

Nie, rejestracja nie jest konieczna.

To nie problem. Aby uniknąć błędów w bazie danych, każde nazwisko musi zostać wprowadzone do systemu przez trzy różne osoby. Rekordy są ze sobą porównywane, ewentualne błędy zostają skorygowane, a brakujący wpis uzupełniony.

Dane te są jeszcze raz sprawdzane przez pracowników Arolsen Archives, a następnie zostają wprowadzone do bazy danych Archiwum Cyfrowego. Proces ten zajmuje kilka tygodni. Odtąd podczas wyszukiwania nazwiska w Archiwum Cyfrowym będzie można znaleźć także właściwe listy – a tym samym niekiedy ostatnią informację o losie poszukiwanej osoby.

Aby przygotować się do udziału w projekcie, zachęcamy zapoznać się z materiałem edukacyjnym „Ich mogiły nie znajdują się w tutejszym okręgu”, Źródła na temat deportacji Żydów w okresie reżimu nazistowskiego. Można go pobrać bezpłatnie tutaj.

Na potrzeby pracy przy projekcie (również w celu użycia podczas lekcji) udostępniamy na życzenie szereg dokumentów z zasobów Arolsen Archives, które w miarę możliwości są opatrzone lokalnym tłem historycznym. Na bazie doświadczeń, zgromadzonych podczas organizacji szkolnego projektu pilotażowego w Hesji dotyczącego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w styczniu 2020 roku, pracujemy aktualnie nad wprowadzającym w daną tematykę programem edukacyjnym, który powinien być dostępny dla uczniów od nowego roku szkolnego.

e-Guide dostarcza informacji dla zrozumienia źródeł historycznych.

Przy indeksowaniu dokumentów pisanych na maszynie korzystamy częściowo z programu OCR (programu do optycznego rozpoznawania znaków). Technologia ta nie nadaje się jednak do masowego indeksowania naszych zasobów, ponieważ zasoby te są wyjątkowo różnorodne. W większości przypadków użycie programu OCR okazałoby się bardziej czasochłonne niż ręczna indeksacja.

Poza tym w przypadku projektu „Każde nazwisko ma znaczenie” chodzi głównie również o to, by wolontariusze oddali aktywnie hołd pamięci ofiar zbrodni nazistowskich. Każdą opracowaną listą pomagają oni osobom zainteresowanym i ich członkom rodziny oraz przyjaciołom, ponieważ oznaczyli cyfrowo ostatni ślad po tych osobach.

Opracowywane materiały to listy pochodzące z obozów koncentracyjnych. Są to na przykład listy transportowe lub tzw. meldunki statusowe, na których odnotowano informacje o tym, kto przybył właśnie do obozu, kto został przeniesiony lub zmarł.

Support us