Zadaniem Arolsen Archives jest upamiętnianie prześladowań, Holokaustu oraz konsekwencji tych nazistowskich zbrodni. Ich dowodami są miliony dokumentów opisujących losy ofiar. Oryginalne dokumenty są wprawdzie bezpiecznie i profesjonalnie przechowywane w pudełkach archiwizacyjnych, lecz ich treści powinien poznać cały świat. Za pomocą projektów międzynarodowych, wystaw i kampanii staramy się zwrócić uwagę na ogromne znaczenie naszych zbiorów – począwszy od wystawy o historii archiwum, a skończywszy na kampaniach w mediach społecznościowych oraz wystawach tematycznych.

#StolenMemory: Przedmioty osobiste więźniów obozów koncentracyjnych

Od 1962 roku przechowujemy w Arolsen Archives zdjęcia, zegarki, portfele, biżuterię i inne przedmioty osobiste więźniów obozów koncentracyjnych. Niełatwo jest znaleźć rodziny osób, do których należały. Zapraszamy do poczytania o kampanii i wystawie będącej jej rezultatem. #StolenMemory.

Pomnik z papieru

Zbiory Arolsen Archives dziś są światowym dziedzictwem UNESCO, ale tuż po wojnie były przede wszystkim promykiem nadziei dla ludzi poszukujących swoich bliskich. Nasza wystawa stała pokazuje, jak zmieniały się zadania archiwum z biegiem lat, jakie miało i ma ono dziś znaczenie i w jaki sposób trafiały do nas dokumenty stanowiące obecnie podstawę naszych zbiorów. Od czerwca 2019 roku będzie ona ukazywała całą historię Arolsen Archives.

Support us
Nauczyć się więcej