W naszym newsletterze znajdą Państwo najnowsze wiadomości, daty i usługi z Arolsen Archives. Newsletter jest wydawany w języku niemieckim i angielskim i wysyłany pocztą elektroniczną.

Imię
Nazwisko

Aby otrzymać nasz newsletter, prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy. Dane te przekazywane są dobrowolnie. Bez uzyskania tych informacji nie będziemy mogli wysyłać naszego newslettera.

Wprowadzając swoje dane i klikając przycisk "Wyrażam zgodę", wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mailowego oraz imienia i nazwiska w celu regularnego otrzymymywania newslettera. W każdej chwili mogę zrezygnować z usługi newslettera, klikając odpowiedni link umieszczony na końcu newslettera.

Zgodę na gromadzenie i dalsze przetwarzanie moich danych w celu obsługi newslettera mogę odwołać w dowolnym momencie bez podania przyczyny i ze skutkiem na przyszłość.

Zapoznała(e)m się z informacją o ochronie danych osobowych.


 

 

Support us
Nauczyć się więcej