Każdego roku otrzymujemy około 20 000 zapytań – głównie od krewnych, którzy chcą wyjaśnić losy swoich bliskich. Korzystając z obszernych zasobów archiwalnych, jesteśmy w stanie odtworzyć wiele ludzkich losów, niemniej jednak zdarza się, że nasze poszukiwania się urywają. Wtedy, za zgodą krewnych, publikujemy apel o poszukiwanie, prosząc w ten sposób o wsparcie. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że duża część poszukiwanych osób już nie żyje. Wyjaśnienie nieznanych dotąd losów krewnych, jest bardzo ważne dla obecnie żyjących członków rodzin. Pomimo tego, nadal udaje nam się odnaleźć żyjące osoby.

Support us
Nauczyć się więcej