Zbiory Arolsen Archives są niezwykle przydatne w badaniach nad zbrodniami nazistowskimi oraz ich konsekwencjami, niezależnie od metodologii czy konkretnego brzmienia pytania badawczego. Mogą z nich korzystać zarówno historycy lokalni zainteresowani dokumentami dotyczącymi poszczególnych ofiar prześladowań, konkretnych wydarzeń lub instytucji, jak i naukowcy specjalizujący się w analizie dużych baz danych metodami humanistyki cyfrowej.

Ze światem naukowo-uniwersyteckim łączy nas ścisła współpraca. W jej ramach opracowujemy nowe metodologie badawcze i mierzymy potencjał naukowy zbiorów archiwum. Ponadto organizujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb seminaria badawcze dla studentów oraz seminaria i warsztaty dla młodych naukowców.

Współpracujemy ze studentami i szkołami wyższymi, aby zademonstrować potencjał badań historycznych nad zbrodniami nazistowskimi i zmotywować młodych naukowców do ich podejmowania.

Zależy nam również na opracowywaniu nowych metodologii i mierzeniu potencjału naszych zbiorów we współpracy z Państwem. Dlatego z przyjemnością zorganizujemy na Państwa uczelni warsztaty lub wykłady, w ramach których przedstawimy nasze zbiory dokumentów i danych oraz możliwości badawcze dostępne w Arolsen Archives.

Organizujemy również specjalistyczne seminaria badawcze dla studentów. Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem wyjazdu badawczego do Bad Arolsen w ramach swoich zajęć, aby umożliwić swoim studentom zebranie doświadczeń w pracy z dokumentami archiwalnymi, prosimy o kontakt. Chętnie dostosujemy treści seminarium do tematu i wymogów Państwa zajęć.

Dla młodych naukowców prowadzących badania do swojej pracy magisterskiej lub doktorskiej i zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z innymi badaczami z tej dziedziny Arolsen Archives we współpracy z instytucjami partnerskimi regularnie organizują warsztaty i seminaria badawcze w Bad Arolsen i innych europejskich miastach.

Tematyka zbiorów archiwalnych

Największy potencjał dla innowacyjnych badań naukowych kryją w sobie główne zakresy tematyczne zbiorów Arolsen Archives: historia obozów koncentracyjnych, a zwłaszcza ich więźniów; historia deportacji ludności żydowskiej i poprzedzających ją prześladowań policyjnych; historia wyzysku zagranicznych pracowników przymusowych; zaopatrzenie i wsparcie dla osób przemieszczonych (dipisów) po 1945 roku; migracje i dalsze drogi życiowe Ocalonych; kwestie reparacji powojennych; historia poszukiwań osób zaginionych i dokumentacji ich losów.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości prowadzenia badań naukowych lub realizacji projektów we współpracy z nami, prosimy o kontakt.

»Zrozumieliśmy, jak wiele obszarów badawczych jest jeszcze niewyczerpanych.«

Prof. dr Atina Grossmann, na warsztatach w Bad Arolsen

Zapytania do archiwum

Chcieliby Państwo osobiście przeprowadzić kwerendę w archiwum albo mają Państwo pomniejsze zapytanie? Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Formularz zgłoszeniowy

Samouczek wideo OuSArchiv

W czytelni Arolsen Archives, a także w czytelniach niektórych instytucji partnerskich,  można w pełni korzystać oraz prowadzić kwerendę naszych cyfrowych zbiorów.  Jak najłatwiej to zrobić, pokazujemy w sześciu filmach instruktażowych.

Wideo-samouczek

Często zadawane pytania

Support us
Nauczyć się więcej