Zbiory Arolsen Archives są niezwykle przydatne w badaniach nad zbrodniami nazistowskimi oraz ich konsekwencjami, niezależnie od metodologii czy konkretnego brzmienia pytania badawczego. Mogą z nich korzystać zarówno historycy lokalni zainteresowani dokumentami dotyczącymi poszczególnych ofiar prześladowań, konkretnych wydarzeń lub instytucji, jak i naukowcy specjalizujący się w analizie dużych baz danych metodami humanistyki cyfrowej.

Ze światem naukowo-uniwersyteckim łączy nas ścisła współpraca. W jej ramach opracowujemy nowe metodologie badawcze i mierzymy potencjał naukowy zbiorów archiwum. Ponadto organizujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb seminaria badawcze dla studentów oraz seminaria i warsztaty dla młodych naukowców.

Współpracujemy ze studentami i szkołami wyższymi, aby zademonstrować potencjał badań historycznych nad zbrodniami nazistowskimi i zmotywować młodych naukowców do ich podejmowania.

Zależy nam również na opracowywaniu nowych metodologii i mierzeniu potencjału naszych zbiorów we współpracy z Państwem. Dlatego z przyjemnością zorganizujemy na Państwa uczelni warsztaty lub wykłady, w ramach których przedstawimy nasze zbiory dokumentów i danych oraz możliwości badawcze dostępne w Arolsen Archives.

Organizujemy również specjalistyczne seminaria badawcze dla studentów. Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem wyjazdu badawczego do Bad Arolsen w ramach swoich zajęć, aby umożliwić swoim studentom zebranie doświadczeń w pracy z dokumentami archiwalnymi, prosimy o kontakt. Chętnie dostosujemy treści seminarium do tematu i wymogów Państwa zajęć.

Dla młodych naukowców prowadzących badania do swojej pracy magisterskiej lub doktorskiej i zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z innymi badaczami z tej dziedziny Arolsen Archives we współpracy z instytucjami partnerskimi regularnie organizują warsztaty i seminaria badawcze w Bad Arolsen i innych europejskich miastach.

Tematyka zbiorów archiwalnych

Największy potencjał dla innowacyjnych badań naukowych kryją w sobie główne zakresy tematyczne zbiorów Arolsen Archives: historia obozów koncentracyjnych, a zwłaszcza ich więźniów; historia deportacji ludności żydowskiej i poprzedzających ją prześladowań policyjnych; historia wyzysku zagranicznych pracowników przymusowych; zaopatrzenie i wsparcie dla osób przemieszczonych (dipisów) po 1945 roku; migracje i dalsze drogi życiowe Ocalonych; kwestie reparacji powojennych; historia poszukiwań osób zaginionych i dokumentacji ich losów.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące możliwości prowadzenia badań naukowych lub realizacji projektów we współpracy z nami, prosimy o kontakt.

»Zrozumieliśmy, jak wiele obszarów badawczych jest jeszcze niewyczerpanych.«

Prof. dr Atina Grossmann, na warsztatach w Bad Arolsen
Dr. Henning Borggräfe
Dr. Henning Borggräfe
Research & Education
Head of Department
Dr. Henning Borggräfe
Head of Department
 • Concentration camps and Nazi forced labor
 • Compensation for historical injustices
 • Archives and archival knowledge systems
 • Theory and methodology of historical research
Ściągnij CV PDF (235 KB)
Dr. Christian Höschler
Dr. Christian Höschler
Research & Education
Deputy Head of Department
Dr. Christian Höschler
Deputy Head of Department
 • History of Nazi persecution
 • Displaced Persons after 1945
 • Historical-political education
 • Theory and methodology of historical research
Ściągnij CV PDF (95 KB)
Dr. Kerstin Hofmann
Dr. Kerstin Hofmann
Research & Education
Research Associate
Dr. Kerstin Hofmann
Research Associate
 • Prosecution of Nazi crimes after 1945
 • History of the Holocaust
 • Culture of remembrance after 1945
Ściągnij CV PDF (132 KB)
Christiane Weber
Christiane Weber
Research & Education
Research Associate
Christiane Weber
Research Associate
 • History of National Socialism
 • Historical context of documents of concentration camp inmates, Displaced Persons and forced laborers
 • Holocaust literature
Ściągnij CV PDF (112 KB)
Zapytania do archiwum
Zapytania do archiwum

Chcieliby Państwo osobiście przeprowadzić kwerendę w archiwum albo mają Państwo pomniejsze zapytanie? Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Formularz zgłoszeniowy
Samouczek wideo OuSArchiv
Samouczek wideo OuSArchiv

W czytelni Arolsen Archives, a także w czytelniach niektórych instytucji partnerskich,  można w pełni korzystać oraz prowadzić kwerendę naszych cyfrowych zbiorów.  Jak najłatwiej to zrobić, pokazujemy w sześciu filmach instruktażowych.

Wideo-samouczek

Często zadawane pytania

W 1998 roku pracownicy Arolsen Archives rozpoczęli digitalizację zbiorów archiwum. Obecnie w cyfrowej bazie danych znajduje się już 85% dokumentów. Dostęp do nich można uzyskać w naszej czytelni. Mogą Państwo też za darmo ściągnąć je z naszych komputerów na pendrive. Ze względu na ryzyko zarażenia wirusem komputerowym pendrive należy zakupić u nas. Aby pomóc Państwu jak najlepiej wykorzystać pobyt w archiwum, na wstępie objaśnimy Państwu bazę danych i sposoby wyszukiwania informacji. Nasi pracownicy chętnie służą Państwu radą i pomocą.

Mogą Państwo również otrzymać do wglądu oryginały dokumentów, które nie zostały jeszcze zdigitalizowane. Ich wyszukanie i udostępnienie zajmuje jednak dużo czasu, warto więc zgłosić chęć skorzystania z takich dokumentów przed przybyciem do archiwum.

Najlepiej zapoznać się z Inwentarzem zawierającym pełny spis zasobów Arolsen Archives. Ponadto mogą Państwo uzyskać dostęp do kilku milionów dokumentów za pośrednictwem naszego Archiwum Cyfrowego. Dokumenty te jednak nie są obecnie na tyle szczegółowo opracowane, aby możliwe było wyszukanie w nich wszystkich nazwisk czy miejsc. Wszystkie dokumenty dotyczące poszczególnych zakresów tematycznych czy osób można znaleźć jedynie w naszej bazie danych w czytelni archiwum, gdyż dostępne są tam inne możliwości wyszukiwania, m.in. cyfrowa Centralna Kartoteka Imienna. Więcej informacji dotyczących osobistej kwerendy w Arolsen Archives znajdą Państwo tutaj.

Arolsen Archives są instytucją partnerską projektu European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). EHRI wspiera badania nad Holokaustem, przyznając stypendia dla badaczy, archiwistów itp., zwłaszcza studentów studiów doktoranckich o ograniczonych możliwościach finansowych. Środki te pochodzą z funduszy europejskich, mogą się więc o nie ubiegać pracownicy instytucji mających siedzibę w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Stypendia EHRI obejmują koszty zakwaterowania i utrzymania oraz dojazdu do Arolsen Archives. Więcej informacji o stypendiach znajdą Państwo tutaj. Ponadto Arolsen Archives we współpracy z instytucjami partnerskimi regularnie organizują dwu- lub trzydniowe seminaria badawcze dla młodych naukowców w Bad Arolsen oraz innych miastach. Ich zapowiedzi i terminy znajdą Państwo tutaj.

Tak, chętnie wspieramy innowacyjne badania z zakresu historii cyfrowej. Na życzenie możemy wyeksportować kompletne metadane poszczególnych podzbiorów lub wybrane przez Państwa w porozumieniu z nami dane doboru. Dostrzegamy ogromny potencjał w nowych, cyfrowych metodach badawczych, dlatego regularnie udzielamy się w wydarzeniach takich jak Hackathon i z przyjemnością wesprzemy również Państwa projekt.

Support us
Nauczyć się więcej