Prowadzą Państwo badania albo projekt edukacyjny na temat prześladowań w okresie narodowego socjalizmu? A może chcieliby Państwo uzyskać informacje o prześladowanych wówczas członkach rodziny? Arolsen Archives dysponują największym zbiorem dokumentów dotyczących ofiar prześladowań ze szczególnym uwzględenieniem tematyki obozów koncentracyjnych, pracy przymusowej oraz osób przemieszczonych (tzw. dipisów). Kwerendę można przeprowadzić na trzy sposoby: poprzez wyszukiwanie w Archiwum Cyfrowym, skierowanie zapytania do Arolsen Archives lub osobistą wizytę w Bad Arolsen.

Korzystanie z Archiwum Cyfrowego

Prześladowania ludności żydowskiej, obozy zagłady oraz inne nazistowskie zbrodnie przeciwko ludzkości nie powinny nigdy popaść w zapomnienie. Aby udostępnić całemu światu dokumenty stanowiące ich dowód, Arolsen Archives zaczęły publikować je w Internecie.

Archiwum Cyfrowe

Jak rozumieć dokumenty z okresu narodowego socjalizmu?

Dokumenty administracji obozowej nie zawsze są zrozumiałe. Objaśnienia skrótów i wyrażeń, które po upadku narodowego socjalizmu wyszły z użycia, znaleźć można m.in. w e-Guide, czyli przewodniku elektronicznym. Inne narzędzia pomocne w pracy z dokumentami z zasobów Arolsen Archives znajdą Państwo tutaj.

e-Guide

Przegląd zbiorów Arolsen Archives

Czym jest Centralna Kartoteka Imienna, stanowiąca podstawę naszych zbiorów? Skąd wzięły się w archiwum akta personalne tysięcy dzieci i nastolatków? Jakie dokumenty z lat powojennych znajdują się w zbiorach? W tej części przedstawiamy poszczególne zasoby i przykładowe dokumenty.

Galeria

Oferta dla badaczy

Zbiory Arolsen Archives są istotne dla wielu zagadnień badawczych związanych z tematyką prześladowań w okresie narodowego socjalizmu. Z możliwości wyszukiwania imiennego mogą skorzystać np. lokalne inicjatywy upamiętniające. Prowadzimy liczne projekty, aby uświadomić odbiorcom znaczenie naszych zbiorów jako źródeł informacji dla świata nauki, w tym także dla dziedziny humanistyki cyfrowej w zakresie opracowywania danych i metadanych.

Zapytanie do Arolsen Archives

Chcieliby Państwo dowiedzieć się, czy Arolsen Archives dysponują informacjami o konkretnej osobie? Wystarczy skierować do nas zapytanie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dowiedz się więcej

Wizyta w Arolsen Archives

Jest wiele powodów, dla których warto udać się do Arolsen Archives osobiście: możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych badań z wykorzystaniem całej bazy danych, a także zwiedzenia naszej wystawy stałej pt. „Pomnik z papieru”. Rodzinom osób prześladowanych w okresie narodowego socjalizmu chętnie udostępnimy oryginalne dokumenty oraz objaśnimy ich treść.

Często zadawane pytania

Support us
Nauczyć się więcej