Dokumenty dotyczące prześladowań nazistowskich ze zbiorów Arolsen Archives stanowią bogate źródło informacji. Nieustająco angażujemy się w projekty i poszerzamy naszą ofertę, aby uzmysłowić odbiorcom ich ogromną wartość, podsumować i spopularyzować zawartą w nich wiedzę. Szczególnie ważną rolę odgrywają w tym nowe technologie multimedialne. Dzięki nim temat nazistowskiej przeszłości staje się ciekawszy dla społeczeństwa, które nie ma już z nim osobistej styczności.

Inicjatywy i Projekty

Im więcej czasu mija, tym ważniejsze staje się budowanie mostów między przeszłością a teraźniejszością. Arolsen Archives ukazują historię i jej znaczenie dla współczesności.

Dowiedz się więcej

Nauka z dokumentów

Choć w szkołach uczy się o Holokauście, większość niemieckich uczniów wciąż wie na ten temat zbyt mało. Stereotypy i uprzedzenia są szeroko rozpowszechnione w społeczeństwie. Za pomocą indywidualnie dostosowanych metod i narzędzi edukacyjnych dla różnych grup docelowych walczymy z fake news, ignorancją i fałszywymi przekonaniami.

Dowiedz się więcej

Pomnik z papieru

Zbiory Arolsen Archives dziś są światowym dziedzictwem UNESCO, ale tuż po wojnie były przede wszystkim promykiem nadziei dla ludzi poszukujących swoich bliskich. Nasza wystawa stała pokazuje, jak zmieniały się zadania archiwum z biegiem lat, jakie miało i ma ono dziś znaczenie i w jaki sposób trafiały do nas dokumenty stanowiące obecnie podstawę naszych zbiorów. Od czerwca 2019 roku będzie ona ukazywała całą historię Arolsen Archives.

Więcej informacji

Żywe historie

17,5 miliona nazwisk. Każde z nich stanowi klucz do czyjejś osobistej historii. Dokumenty są dowodem aresztowań, deportacji i morderstw na ofiarach reżimu nazistowskiego. Ukazują jednak również, jak Ocaleni z Holokaustu próbowali z powrotem odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Naszym zadaniem jest opowiedzenie tych historii.

Oto kilka przykładów

Często zadawane pytania

Support us
Nauczyć się więcej