Arolsen Archives są Międzynarodowym Centrum Prześladowań Nazistowskich i jednocześnie największym archiwum dokumentów dotyczących ofiar i Ocalonych. Zbiory zawierają informacje o 17,5 mln osób i są wpisane na listę dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Znajdujące się w nich dokumenty dotyczą wielu różnych grup ofiar reżimu nazistowskiego i stanowią ważne źródło informacji dla dzisiejszego społeczeństwa.

Floriane Azoulay
Floriane Azoulay, obecnie pełni funkcję dyrektora założonego na krótko po zakończeniu drugiej wojny światowej International Tracing Service (ITS), czyli Międzynarodowej Służby Poszukiwań. Pochodząca z Francji ekspertka ds. praw człowieka, została powołana na to stanowisko przez Komisję Międzynarodową Arolsen Archives w 2016 roku. Od 2017 roku jej zastępcą jest Steffen Baumheier.

Komisja Międzynarodowa

Przedstawiciele rządów jedenastu krajów członkowskich tworzą Komisję Międzynarodową, która nadzoruje działalność Arolsen Archives na rzecz osób prześladowanych. Komisja Międzynarodowa decyduje o działaniach Arolsen Archives od czasu układu z Bonn z 1955 roku. Co roku prezydencję w Komisji sprawuje przedstawiciel innego kraju. Obecną przewodniczącą jest ambasador Photini Tomai z Grecji.

Komisja składa się z przedstawicieli rządów następujących krajów:

 • Belgia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Izrael
 • Włochy
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Polska
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

»Organizacja jest wiodącym Międzynarodowym Centrum Prześladowań Nazistowskich, skierowanym do specjalistów, rodzin ofiar oraz osób zainteresowanych, gdyż jej chronione przez UNESCO zbiory archiwalne stanowią niepowtarzalne źródło wiedzy dla dzisiejszego społeczeństwa.«

Komisja Międzynarodowa, Oświadczenie z 2017 roku

Podstawy prawne

Podstawę prawną istnienia Arolsen Archives stanowi umowa berlińska z 2011 roku, która zastąpiła umowę z Bonn z 1955 roku. Reguluje ona zasady finansowania Arolsen Archives przez Republikę Federalną Niemiec, a konkretnie przez pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów. Archiwum może też pozyskiwać i przyjmować środki ze źródeł publicznych lub prywatnych. Z tego względu aktualnie rozbudowywany jest dział fundraisingu. Od 1 stycznia 2013 roku partnerem instytucjonalnym Arolsen Archives jest Archiwum Federalne (Bundesarchiv). Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o Arolsen Archives, mogą Państwo zapoznać się z naszymi sprawozdaniami rocznymi od 2002 roku.

11 państw członkowskich
240 pracowników
14.15 mln dofinansowania

„Niech to archiwum, którego celem jest zadośćuczynienie ofiarom oraz ich rodzinom, będzie dla wszystkich przyszłych pokoleń ostrzeżeniem, by już nigdy nie dopuściły do podobnych nieszczęść.“
Cytat ze spisanego w trzech językach pisma intencyjnego wmurowanego w budynek główny Arolsen Archives w dniu jego otwarcia, 20 sierpnia 1952 roku.

Współpraca

Arolsen Archives od zawsze stawiają na współpracę międzynarodową i dziś nadal poszerzają swoją sieć kontaktów. Upamiętnianie, nauka i edukacja toczą się dziś na bardziej międzynarodowej płaszczyźnie niż kiedykolwiek. Dlatego szczególnie zależy nam na współpracy z naszymi partnerami. Oprócz licznych partnerstw projektowych od wielu lat angażujemy się też w działalność w sieci European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) oraz jako stały partner International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

360°-Tour