Nasze zbiory dokumentów dotyczących osób prześladowanych w okresie narodowego socjalizmu są częścią dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”. Zależy nam, aby mogło z nich korzystać jak najwięcej odbiorców, dlatego stopniowo udostępniamy coraz więcej zasobów archiwalnych w Internecie. Kwerendy w naszym archiwum może prowadzić każdy: naukowcy, rodziny osób prześladowanych, edukatorzy oraz wszystkie zainteresowane osoby, niezależnie od lokalizacji.

Podczas wyszukiwania dokumentów w Archiwum Cyfrowym należy mieć świadomość, że wyświetlone wyniki nie zawsze obejmują wszystkie dokumenty na interesujący Państwa temat. Na chwilę obecną w Internecie dostępna jest zaledwie część naszych zasobów. Ponadto niektóre dokumenty posiadamy tylko w formie skanów, funkcja wyszukiwania nie rozpoznaje więc ich treści. Dotyczy to na przykład list nazwisk więźniów zarejestrowanych w obozach koncentracyjnych. Dlatego poza własną kwerendą zawsze warto skierować zapytanie do Arolsen Archives.

Zasoby Archiwum Cyfrowego dotyczące osób prześladowanych w okresie narodowego socjalizmu

Które z 30 milionów oryginalnych dokumentów ze zbiorów Arolsen Archives są już dostępne w Internecie? Są to przede wszystkim dokumenty ważne z punktu widzenia interesu publicznego, np. powstałe w obozach koncentracyjnych i gettach. Kolejne kryterium stanowi stopień przygotowania i łatwość przeszukiwania danego zasobu. Dokumenty dotyczące tzw. marszów śmierci można wyszukiwać wedle lokalizacji za pomocą interaktywnych map, co jest szczególnie praktyczne z punktu widzenia lokalnych projektów edukacyjnych czy inicjatyw upamiętniających.

Archiwum Cyfrowe dzieli się tematycznie na następujące zasoby:

  • Osoby przemieszczone (tzw. dipisi): przejrzysty zasób złożony z dokumentów powojennych, m.in. kwestionariuszy Międzynarodowej Organizacji Uchodźców (IRO), często zawierających również zdjęcia respondentów.
  • Obozy koncentracyjne, getta, więzienia: akta osobowe dotyczące poszczególnych więźniów, w tym szczególnie bogate zasoby z obozów koncentracyjnych Dachau i Buchenwald, ponadto listy transportowe i listy zarejestrowanych więźniów z różnych obozów.
  • Zbiory szczególne: m.in. zdjęcia tzw. Effekten, czyli przedmiotów osobistych znajdujących się w zbiorach Arolsen Archives.

Wyszukiwanie w Inwentarzu

Inwentarz to kompletny spis zbiorów Arolsen Archives. Stanowi on kompleksowy przegląd tematów związanych z okresem narodowego socjalizmu i latami powojennymi, na które mogą Państwo prowadzić badania lub uzyskać informacje w naszym archiwum. Ponadto zawiera opisy dokumentów, które nie zostały jeszcze udostępnione w Archiwum Cyfrowym.

Kompletny spis inwentarza

Wyszukiwanie w zbiorach szczególnych

Czy wiedzą Państwo, że Arolsen Archives dysponują 50 milionami akt osobowych dotyczącymi łącznie 17,5 miliona osób? Jest to jedyny w swoim rodzaju „pomnik z papieru” stanowiący dowód zbrodni nazistowskich i ich konsekwencji. Więcej informacji o Centralnej Kartotece Imiennej i innych zbiorach szczególnych znajdą Państwo tutaj.

Często zadawane pytania

Support us
Nauczyć się więcej