Zbiory Arolsen Archives obejmują dokumenty wystawione przez administrację obozową, dokumenty dotyczące pracy przymusowej, a także formularze wypełniane przez Ocalonych po 1945 roku. Im więcej czasu mija od chwili ich powstania, tym mniej są one dla nas zrozumiałe. Z tego względu Arolsen Archives na bieżąco opracowują i poszerzają paletę narzędzi internetowych oraz materiałów pomocniczych, których celem jest ułatwienie zrozumienia tychże dokumentów i właściwego umiejscowienia ich w kontekście historycznym. Pomoce te przydatne są nie tylko specjalistom, ale też wszystkim osobom zainteresowanym historią prześladowań w okresie narodowego socjalizmu.

e-Guide, czyli przewodnik elektroniczny

Zastanawiają się Państwo, co oznaczają skróty na karcie personalnej więźnia? Albo na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas analizy dokumentów wystawionych przez narodowych socjalistów? Nasz e-Guide pomaga w interpretacji najczęściej spotykanych rodzajów dokumentów ze zbiorów Arolsen Archives, objaśniając ich treść i wykorzystanie w przystępny sposób.

e-Guide

Biblioteka

W bibliotece Arolsen Archives znajdą Państwo około 10 000 publikacji i 450 czasopism poświęconych tematyce Zagłady, pracy przymusowej oraz konsekwencji narodowego socjalizmu. Znajdują się tu też rzadkie druki poświęcone tematyce osób przemieszczonych (tzw. dipisów), publikowane m.in. w specjalnie dla nich przeznaczonych obozach. Wyjątkowy charakter ma zbiór publikacji wydawanych po wojnie przez osoby prześladowane, czyli specjalistycznych czasopism różnych związków kombatantów i komitetów obozowych. Opisują one nie tylko trudne losy prześladowanych, ale również ich późniejszą działalność polityczną i inicjatywy upamiętniające. Obecnie, gdy większości Ocalonych nie ma już wśród nas, publikacje takie zyskują na znaczeniu.

Ponadto w bibliotece Arolsen Archives znaleźć można publikacje oraz wyniki badań naszej instytucji z lat powojennych, na przykład wykaz więzień i innych miejsc odosobnienia, którego ówczesne znaczenie historyk Wolfgang Benz opisał następującymi słowami: „Nie sposób znaleźć drugiego takiego spisu cech charakterystycznych, podobozów i komand, systemów hierarchii, liczebności więźniów i załóg oraz innych informacji dotyczących ówczesnych miejsc odosobnienia”.

Katalog biblioteki jest dostępny w Internecie.

Wykaz obozów dla osób przemieszczonych (dipisów)

Wykaz obozów dla osób przemieszczonych (dipisów) powstał w 2014 roku. Był próbą stworzenia przeglądu miejsc zakwaterowania dipisów w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec i Berlina. Spis jest doskonałym punktem wyjścia do dalszych badań. Dostępny jest jednak tylko w języku niemieckim. Listy osób przemieszczonych znaleźć można w Archiwum Cyfrowym.

Wykaz obozów
Support us
Nauczyć się więcej