Polityka prywatności odnośnie stron internetowych Arolsen Archives

Arolsen Archives dziękuje wszystkim za odwiedzanie stron internetowych. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych i bezpieczeństwo danych podczas korzystania z naszych stron internetowych. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, gdy będziesz korzystał z naszej strony internetowej i w jakim celu to czynimy.

Świadczenie usług związanych z archiwum internetowym odbywa się zgodnie z Konwencją Berlińską z 2011 r. Zgodnie z nią wykorzystanie danych osobowych na podstawie informacji pochodzących z oryginalnych archiwów i dokumentów udostępnionych przez Międzynarodową Służbę Poszukiwań (ITS) w Bad Arolsen, w tym ich rozpowszechnianie poprzez publikacje, podlega wytycznym dotyczącym przetwarzania danych przez Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum zajmujące się tematyką prześladowań narodowego socjalizmu https://aroa.to/data-processing-rules (dalej: „przepisy o ochronie danych osobowych Arolsen Archives”). W przypadku świadczenia innych usług online i funkcjonalności na stronach internetowych Arolsen Archives, które nie wiążą się z przetwarzaniem danych uregulowanym w wytycznych, zastosowanie ma Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych UE.

Ponieważ zmiany ustawowe bądź zmiany w naszych wewnętrznych procesach mogą wymagać dostosowania niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o regularne śledzenie jej sukcesywnie aktualizowanych treści. Politykę prywatności można w każdej chwili przeczytać w zakładce „Polityka prywatności”, zapisać i wydrukować.

§ 1 Administrator danych osobowych i zakres obowiązywania

Administratorem w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (dalej zwanych RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich oraz w rozumieniu pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Arolsen Archives/International Tracing Service (ITS)
Große Allee 5 – 9
34454 Bad Arolsen
Niemcy

Tel.: +49 5691 629-0
E-mail: info@arolsen-archives.org
Strona internetowa: https://arolsen-archives.org/

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej firmy Arolsen Archives/International Tracing Service („ITS”) (dalej: „Arolsen Archives”), która jest dostępna pod adresem https://arolsen-archives.org/ oraz subdomeny https://enc.arolsen-archives.org/, https://lastseen.arolsen-archives.org/, https://conference.arolsen-archives.org/, https://transrem.arolsen-archives.org/, https://eguide.arolsen-archives.org/https://collections.arolsen-archives.org oraz https://dpcampinventory.its-arolsen.org/, https://digitalcollections.its-arolsen.org/https://findmittel.its-arolsen.org/.

§ 2 Inspektor ochrony danych

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych gromadzonych przez Administratora jest:

Adwokat dr Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln

Tel.: +49 221 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu
Strona internetowa: https://www.kinast.eu/externer-datenschutzbeauftragter/

§ 3 Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich takie informacje jak nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub sposób korzystania ze strony internetowej. Informacje, na podstawie których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa osoby (lub możemy zidentyfikować Państwa osobę tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie), np. na skutek anonimizacji informacji, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (m. in. zbieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, zapisywanie lub przesłanie) wymaga zawsze podstawy prawnej lub Państwa zgody. Przetworzone dane osobowe zostają usunięte w momencie zrealizowania celu przetwarzania i gdy nie jest konieczne przestrzeganie ustawowego obowiązku ich przechowywania. Nie dotyczy to danych przechowywanych w zbiorach Arolsen Archives, które podlegają przepisom o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Przepisy o ochronie danych osobowych Arolsen Archives dotyczy przetwarzania danych związanych ze zbiorami Arolsen Archives, w tym danych historycznych, danych dostarczonych lub zebranych przez Arolsen Archives oraz dokumentacji administracyjnej. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia określonych ofert, w poniższych postanowieniach poinformujemy Cię o konkretnych procesach przetwarzania danych, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej przetwarzania oraz odpowiednim okresie przechowywania.

§4 Poszczególne procesy przetwarzania danych

1. Udostępnienie i korzystanie ze strony internetowej

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Podczas łączenia się z naszą stroną internetową i korzystania z niej gromadzimy dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje automatycznie do naszego serwera. Te informacje są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Podczas wizyty na naszej stronie gromadzone są niżej wymienione dane, które są dla nas konieczne w celu umożliwienia funkcjonowania naszej strony internetowej pod względem technicznym oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa:

 • (anonimowy) adres IP komputera
 • data i godzina połączenia się ze stroną
 • URL/źródło
 • używana przeglądarka internetowa
 • system używany przez odwiedzającego stronę internetową
 • kod statusu

Ponadto na podstawie danych z pliku dziennika można tworzyć anonimowe statystyki użytkowników. Te anonimowe statystyki pozwalają nam na poprawienie funkcjonalności naszej strony.

b. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie podanych danych jest konieczne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju strony internetowej i służy w ten sposób zachowaniu prawnie uzasadnionego interesu Arolsen Archives.

c. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeśli nie będą konieczne w celu korzystania ze strony internetowej. Utrwalanie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie ich w plikach log jest konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

2. Newsletter

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zamówienia bezpłatnego newslettera. W celu regularnego przesyłania newslettera, potrzebne są następujących danych (pola obowiązkowe oznaczone są *):

 • adres e-mail*
 • nazwisko i imię
 • Żądany język newslettera (domyślnie niemiecki)

Przetwarzanie dobrowolnych danych służy temu, by móc się do Państwa zwracać osobiście.

Ponadto w ramach wysyłki newslettera przetwarzamy następujące dane od Państwa w celach ewaluacyjnych:

 • Subskrypcje, rezygnacje z subskrypcji, odmawianie (jeśli newsletter nie dotarł), współczynnik otwarcia i kliknięcia (w tym data i godzina), klient poczty elektronicznej, kraj pochodzenia w celu statystycznej oceny zasięgu

Po wybraniu przycisku „Wyślij” Państwa dane są przesyłane z przeglądarki internetowej na nasz serwer internetowy. W celu dostarczenia newslettera Państwa dane zostaną przekazane do CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Niemcy (naszego partnera w zakresie wysyłania newsletterów). Za pomocą linków umieszczonych w newsletterze rejestrowane i przetwarzane statystycznie są: współczynnik otwarcia, dalsze zachowania związane z klikaniem w obrębie newslettera lub rejestracje użytkowników. Arolsen Archives ocenia w ten sposób wykorzystanie newslettera poprzez statystyczną ocenę rzeczywistego wykorzystania (zapis zasięgu). Służy to doprecyzowaniu i optymalizacji oferty oraz uczynieniu jej bardziej ekonomiczną.

Podczas wysyłania newsletterów korzystamy z tzw. procedury Double Opt-In, tzn. przesyłamy do Państwa newsletter po wcześniejszym zatwierdzeniu zgłoszenia za pośrednictwem przesłanego w tym celu linka w e-mailu potwierdzającym. W ten sposób chcemy zagwarantować, żeby tylko Państwo, jako właściciel podanego adresu e-mailowego mogli zapisać się do newslettera. Państwa potwierdzenie musi zostać przesłane tuż po otrzymaniu e-maila potwierdzającego, ponieważ w innym przypadku Państwa zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte z naszego banku danych. Zgoda udzielona na przechowywanie adresu mailowego oraz wykorzystywania go do wysyłania newsletterów może zostać przez Państwa w każdej chwili wycofana, np. za pośrednictwem linku „Rezygnuj” w newsletterze.

b. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania adresu mailowego w celu wysyłania newsletterów stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 7 RODO na podstawie złożonej przez Państwa dobrowolnie poniższej zgody:

„Podając moje dane i wybierając przycisk „Wyślij“ wyrażam moją zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego, ewentualnie moich dobrowolnych danych dotyczących adresu osobistego (imię i nazwisko) oraz pożądanego języka w celu regularnej wysyłki newslettera jak również do oceny wykorzystania newslettera poprzez przetwarzanie i ocenę subskrypcji i rezygnacji z subskrypcji, odrzuceń (jeśli newsletter nie został odebrany), współczynników otwarcia i kliknięć (w tym daty i godziny), używanego klienta poczty elektronicznej i kraju pochodzenia w celu optymalizacji. W każdej chwili mogę zrezygnować z usługi newslettera, klikając odpowiedni link umieszczony na końcu newslettera.

Zgodę na gromadzenie i dalsze przetwarzanie moich danych w ramach usługi newslettera mogę w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość, np. poprzez adres mailowy: dataprotection-aroa@arolsen-archives.org

c. Okres przechowywania

Adres mailowy oraz nazwisko i imię są przechowywane przez okres zamawiania usługi przesyłania newsletterów. Po wyrejestrowaniu się z usługi przesyłania newsletterów, adres e-mail oraz nazwisko i imię zostaną usunięte. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

3. Dodanie do listy mailingowej

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy przedstawicielom prasy możliwość zarejestrowania się na listę mailingową za pomocą udostępnionego formularza.

W ramach procesu rejestracji za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania Państwa zgody, w formularzu znajduje się odwołanie do niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli zapiszą się Państwo do listy mailingowej, przetwarzane będą następujące dane osobowe (pola obowiązkowe oznaczone są *):

 • Nazwa
 • Adres e-mail*

b. Podstawa prawna

Proces przetwarzania danych mający na celu zapisanie do listy mailingowej odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody:

„Podając swoje dane, które zostały oznaczone wyżej jako pola obowiązkowe (*), i klikając przycisk „Wyślij wniosek”, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych w celu nawiązania kontaktu poprzez naszą listę mailingową.

Zgodę na gromadzenie i dalsze przetwarzanie moich danych w ramach przesyłania informacji prasowych mogę w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość, np. poprzez adres mailowy: dataprotection-aroa@arolsen-archives.org

c. Okres przechowywania

Po wyrejestrowaniu się z listy mailingowej, adres e-mail oraz nazwisko i imię zostaną usunięte. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

4. Formularz kontaktowy do ogólnych zapytań (nie pytań o osoby)

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem udostępnionego formularza: Można użyć tego formularza kontaktowego, aby zadać ogólne pytania dotyczące obszarów wymienionych poniżej:

 • Pytania dotyczące bieżących projektów
 • Pytania dotyczące wydarzeń
 • Pytania dotyczące możliwości edukacyjnych
 • Pytania dotyczące możliwości badawczych
 • Pytania dotyczące archiwum i archiwum online
 • Pytania do kierownictwa
 • Pytania dotyczące strony internetowej/technologii
 • Pytania od krewnych
 • Inne (np. pytania dotyczące partnerstwa)

O ile chodzi o zapytanie o osoby i wzmianki o losie prześladowanych przez narodowy socjalizm lub o informacje potrzebne do projektów badawczych lub edukacyjnych („zapytanie poszukiwawcze”), to rodzaj i zakres przetwarzania danych, podstawa prawna i okres przechowywania podlegają postanowieniom § 4 numer 5 niniejszej polityki prywatności.

W ramach procesu przesyłania Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania Państwa zgody, w formularzu znajduje się odwołanie do niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, przetwarzane będą następujące dane osobowe (pola obowiązkowe oznaczone są *):

 • Imię i nazwisko*
 • Adres e-mail*
 • Państwa wiadomość*
 • Temat*

Podanie wymienionych danych służy przyporządkowaniu Państwa zapytania, jego opracowaniu i udzieleniu Państwu odpowiedzi.

b. Podstawa prawna

Proces przetwarzania danych mający na celu przyjęcie i udzieleni odpowiedzi na Państwa pytanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, 7 RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody:

„Podając swoje dane, które zostały oznaczone wyżej jako pola obowiązkowe (*), i klikając przycisk „Wyślij wniosek”, wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych w celu nawiązania kontaktu w sprawie mojego zapytania.

Zgodę na gromadzenie i dalsze przetwarzanie moich danych w ramach przesyłania informacji prasowych mogę w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość, np. poprzez adres mailowy: dataprotection-aroa@arolsen-archives.org

c. Okres przechowywania

Niezwłocznie po rozpatrzeniu złożonego przez Państwa zapytania i ostatecznym wyjaśnieniu sprawy lub po cofnięciu przez Państwa zgody, dane osobowe przetwarzane od Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaną usunięte. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

5. Wnioski o poszukiwanie za pośrednictwem formularza wniosku o poszukiwanie od i o prześladowanych przez narodowy socjalizm

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą udostępnionego formularza w sprawie poszukiwań informacji o losach prześladowanych przez narodowy socjalizm lub informacji potrzebnych do projektów badawczych lub edukacyjnych. W ramach procesu przesyłania Państwa zapytania za pośrednictwem formularza wniosku (dalej: „zapytanie”), znajduje się odwołanie do niniejszej Polityki prywatności.

Jeżeli korzystają Państwo z formularza wniosku, przetwarzane będą następujące dane osobowe (pola obowiązkowe oznaczone są *):

 • Odniesienie do zapytania (wybór dokonany przez Państwa w kontekście zapytania o wyszukiwanie oraz informacje absolutnie niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania)*
 • Zwrot*
 • Imię i nazwisko*
 • Nazwisko rodowe
 • Adres e-mail*
 • Kraj*
 • Instytucja
 • Telefon
 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy i miejscowość

Dane oznaczone jako obowiązkowe służą temu, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Pozostałe wymienione dane służą lepszemu przyporządkowaniu Państwa zapytania do wyszukiwania, przetwarzaniu go i możliwości udzielenia odpowiedzi w inny sposób. Wskazanie daty „Kraj” służy celom statystycznym.

W celu realizacji celów określonych w Konwencji Berlińskiej i opisanych bardziej szczegółowo w punkcie (2) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem o wyszukiwanie będą po zakończeniu przetwarzania przechowywane na stałe w aktach T/D. Wszelkie dane wrażliwe przekazane w ramach zapytania o wyszukiwanie, określone w paragrafie (29) (a) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, są wyłączone z trwałego przechowywania w aktach T/D i przekazywania do archiwum Arolsen Archives. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu niektórych i wszystkich swoich danych osobowych z prawnie uzasadnionych powodów. Nie obowiązuje to w zakresie, w jakim dotyczy danych osobowych przestępców w rozumieniu paragrafu (39) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Komisja ds. ochrony danych osobowych podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu.

Od momentu przekazania Państwa danych do akt T/D, dane te podlegają okresowi ochrony wynoszącemu 25 lat. Dane są objęte adnotacją w sprawie ograniczenia do czasu upływu okresu ochrony i nie są publicznie dostępne. Po upływie okresu ochronnego dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem zostaną przekazane do archiwum Arolsen Archives, a w przypadku nowego zapytania na ten sam temat, zostaną przekazane osobie składającej zapytanie. Prywatne dane adresowe, w tym osobiste adresy e-mail, numery telefonów i tym podobne informacje zostaną przekazane osobom poszukującym tylko wtedy, gdy wcześniej wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przekazanie swoich prywatnych danych adresowych w formie pisemnej lub tekstowej. Do czasu wyrażenia zgody oraz w przypadku odmowy nie będziemy przekazywać Twoich prywatnych danych adresowych.

Przed upływem okresu ochrony Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem mogą zostać przekazane w formie kopii danych następującym posiadaczom kopii w ramach dopasowywania danych z archiwami partnerskimi („posiadacze kopii”, organizacje partnerskie w państwach umawiających się na Konwencję Berlińską) w ramach umów prawa międzynarodowego istniejących pomiędzy Arolsen Archives a posiadaczami kopii zgodnie z paragrafami (27), (31) i (32) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives i przetwarzane tam zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych i prawa międzynarodowego:

 • Archives de l‘État en Belgique, Brüssel (Belgia)
 • Archives Nationales, Pierrefitte-sur Seine (Francja)
 • Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (Luksemburg)
 • Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Warschau (Polska)
 • The Wiener Library, London (Wielka Brytania)
 • Yad Vashem, Jerusalem (Izrael)
 • US Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington (USA)

b. Podstawa prawna

Opisane przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu, opracowania i odpowiedzi na zapytanie o wyszukiwanie odbywa się zgodnie z paragrafami (26) i (27) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives.

Po udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie będziemy przetwarzać dane, które przekazali nam Państwo w ramach zapytania, jak opisano w punkcie a powyżej, w celu realizacji celów określonych w Konwencji Berlińskiej i opisanych dalej w punkcie (2) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Podstawą prawną tego przetwarzania danych są paragrafy (26) i (27) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Wszelkie dane wrażliwe przekazane w ramach zapytania o wyszukiwanie, określone w paragrafie (29) (a) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, są wyłączone z trwałego przekazania do Arolsen Archives i trwałego przechowywania w aktach T/D. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych z prawnie uzasadnionych powodów. Komisja ds. ochrony danych osobowych podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu.

c. Okres przechowywania

Dane osobowe przekazane nam w ramach zapytania będą trwale przechowywane i przetwarzane przez Arolsen Archives po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie zgodnie z paragrafami (26) i (27) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Poza spełnieniem międzynarodowej funkcji archiwalnej przez Arolsen Archives, ma to na celu umożliwienie przekazania danych osobowych osobie składającej zapytanie w tej samej sprawie po upływie okresu ochronnego 25 lat od daty złożonego przez użytkownika wniosku, a w przypadku spraw poszukiwawczych umożliwienie łączenia rodzin. Służy to funkcji archiwalnej Archiwum Arolsen, do której upoważnia prawo międzynarodowe w ramach Konwencji Berlińskiej. Państwa dane są objęte adnotacją w sprawie ograniczenia do czasu upływu okresu ochrony i nie są publicznie dostępne. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu niektórych lub wszystkich swoich danych z prawnie uzasadnionych powodów. Komisja ds. ochrony danych osobowych podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu.

6. Darowizny

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Oferujemy Państwu możliwość przekazania darowizny na rzecz Arolsen Archives za pośrednictwem naszej strony internetowej. Klikając na przycisk „Darowizna” otwiera się formularz online. Przy przekazywaniu darowizny przetwarzane będą następujące dane osobowe (pola obowiązkowe oznaczone są *):

 • Sposób płatności (PayPal)*
 • Kwota darowizny*
 • Cel darowizny*
 • Zwrot*
 • Tytuł*
 • Imię i nazwisko*
 • Nazwa firmy* (jeśli przekazujesz darowiznę w imieniu firmy)
 • Adres e-mail*
 • ewentualnie należy podać, czy wymagane jest potwierdzenie odbioru darowizny
 • ewentualnie wiadomość

W celu przetworzenia Państwa darowizny współpracujemy z naszym partnerem HelpDirect e. V., Ahrweg 107, 53347 Alfter (Niemcy). W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez HelpDirect e.V. w celu dokonania darowizny, uprzejmie prosimy o skorzystanie z informacji dostępnych na stronie https://www.helpdirect.org/informationen/datenschutz/.

Do przetwarzania płatności za pośrednictwem formularza online korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług płatniczych PayPal i przekazujemy dane wymagane do realizacji płatności (dane z pól obowiązkowych i kwota płatności) do PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. PayPal z siedzibą w Luksemburgu. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Wprowadzone dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie przez firmę PayPal. My i nasz partner HelpDirect e.V. otrzymujemy tylko informacje z potwierdzeniem lub negatywną informacją o płatności. W pewnych okolicznościach firma PayPal może przekazać te dane biurom informacji kredytowej. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Uzgodnione z Tobą warunki oraz informacje o ochronie danych osobowych firmy PayPal dotyczą zatem również transakcji płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

b. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych w celu obsługi Państwa darowizny odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (inicjacja i realizacja umowy).

c. Okres przechowywania

Po całkowitym przetworzeniu darowizny Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie danych. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

7. Zgłaszanie wizyt na miejscu

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Umożliwiamy złożenie wniosku o wizytę na miejscu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej. Przy przetwarzaniu Państwa zgłoszenia przetwarzane będą następujące dane osobowe (pola obowiązkowe oznaczone są *):

 • Odniesienie do zapytania (wybór dokonany przez Państwa w ramach zapytania) oraz dalsze informacje dotyczące Państwa prośby o wyszukiwanie*
 • Forma zwracania się*
 • Imię i nazwisko*
 • nazwisko rodowe
 • Instytucja
 • Kraj*
 • Adres e-mail*
 • Nr telefonu
 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy i miejscowość

Dane oznaczone jako obowiązkowe służą temu, abyśmy mogli przetworzyć Państwa zgłoszenie oraz mogli się z Państwem skontaktować w sprawie przetworzenia zgłoszenia. Pozostałe wymienione dane służą lepszemu przyporządkowaniu Państwa zgłoszenia i zapytania, przetwarzaniu go i możliwości udzielenia odpowiedzi w inny sposób. Wskazanie daty „Kraj” służy celom statystycznym.

Jeśli zgłoszenie wizyty na miejscu ma na celu wgląd w dokumenty z Archiwum Arolsen i/lub wiąże się z wnioskiem o wyszukiwanie, dane osobowe przekazane nam w związku ze zgłoszeniem będą po zakończeniu przetwarzania przechowywane na stałe w aktach T/D. Ma to na celu realizację celów określonych w Konwencji Berlińskiej i opisanych bardziej szczegółowo w punkcie (2) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Wszelkie dane wrażliwe przekazane w ramach zgłoszenia, określone w paragrafie (29) (a) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, są wyłączone z trwałego przechowywania w aktach T/D i przekazywania do archiwum Arolsen Archives. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu niektórych i wszystkich swoich danych osobowych z prawnie uzasadnionych powodów. Nie obowiązuje to w zakresie, w jakim dotyczy danych osobowych przestępców w rozumieniu paragrafu (39) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Komisja ds. ochrony danych osobowych podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu.

Od momentu przekazania Państwa danych do akt T/D, dane te podlegają okresowi ochrony wynoszącemu 25 lat. Dane są objęte adnotacją w sprawie ograniczenia do czasu upływu okresu ochrony i nie są publicznie dostępne. Po upływie okresu ochronnego dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem zostaną przekazane do archiwum Arolsen Archives, a w przypadku nowego zapytania na ten sam temat, zostaną przekazane osobie składającej zapytanie. Prywatne dane adresowe, w tym osobiste adresy e-mail, numery telefonów i tym podobne informacje zostaną przekazane osobom poszukującym tylko wtedy, gdy wcześniej wyrażą Państwo wyraźną zgodę na przekazanie swoich prywatnych danych adresowych w formie pisemnej lub tekstowej. Do czasu wyrażenia zgody oraz w przypadku odmowy nie będziemy przekazywać Twoich prywatnych danych adresowych.

Przed upływem okresu ochrony Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem mogą zostać przekazane w formie kopii danych następującym posiadaczom kopii w ramach dopasowywania danych z archiwami partnerskimi („posiadacze kopii”, organizacje partnerskie w państwach umawiających się na Konwencję Berlińską) w ramach umów prawa międzynarodowego istniejących pomiędzy Arolsen Archives a niżej podanymi posiadaczami kopii zgodnie z paragrafami (27), (31) i (32) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives i przetwarzane tam zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych i prawa międzynarodowego:

 • Archives de l‘État en Belgique, Brüssel (Belgia)
 • Archives Nationales, Pierrefitte-sur Seine (Francja)
 • Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (Luksemburg)
 • Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Warschau (Polska)
 • The Wiener Library, London (Wielka Brytania)
 • Yad Vashem, Jerusalem (Izrael)
 • US Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington (USA).

Warunki korzystania z Arolsen Archives dotyczą dostępu użytkownika do archiwum. Są one dostępne tutaj: https://aroa.to/termsofservice-pl.

Warunkiem dostępu do archiwum jest deklaracja użytkownika o przestrzeganiu regulaminu.

b. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych w ramach zgłoszenia wizyty na miejscu odbywa się zgodnie z paragrafami (26) i (27) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. 

Po zakończeniu Państwa wizyty na miejscu będziemy przetwarzać dane, które przekazali nam Państwo w ramach zapytania, jak opisano w punkcie a, w celu realizacji celów określonych w Konwencji Berlińskiej i opisanych dalej w punkcie (2) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Podstawą prawną przetwarzania danych są paragrafy (26) i (27) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Wszelkie dane wrażliwe przekazane w ramach zgłoszenia, określone w paragrafie (29) (a) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, są wyłączone z trwałego przekazania do Arolsen Archives i trwałego przechowywania w aktach T/D. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych z prawnie uzasadnionych powodów. Komisja ds. ochrony danych osobowych podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu.

c. Okres przechowywania

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa podczas zgłaszania wizyty na miejscu będą stale przechowywane i przetwarzane przez Arolsen Archives zgodnie z paragrafami (26) i (27) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Poza spełnieniem funkcji archiwalnej przez Arolsen Archives, ma to na celu umożliwienie przekazania danych osobowych osobie składającej zapytanie w tej samej sprawie po upływie okresu ochronnego 25 lat od daty wysłania zgłoszenia, a w przypadku spraw poszukiwawczych umożliwienie łączenia rodzin. Służy to funkcji archiwalnej Archiwum Arolsen, do której upoważnia prawo międzynarodowe w ramach Konwencji Berlińskiej. Dane są objęte adnotacją w sprawie ograniczenia do czasu upływu okresu ochrony i nie są publicznie dostępne. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu niektórych lub wszystkich swoich danych z prawnie uzasadnionych powodów. Komisja ds. ochrony danych osobowych podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu.

8. Wydarzenia online (webinaria, odczyty online, itp.)

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Oferujemy zainteresowanym możliwość uczestnictwa w wydarzeniach online Arolsen Archives. W tym celu wykorzystujemy narzędzie WebinarNinja firmy Team ON PTY LTD z siedzibą w Sydney, Australia lub narzędzie Zoom firmy Zoom Video Communications, Inc. z siedzibą w San Jose, USA.

W ramach korzystania z używanych przez nas narzędzi do wideokonferencji, Państwa dane będą przekazywane do krajów trzecich, w których poziom ochrony danych jest porównywalny z poziomem ochrony w UE, w szczególności do USA, i tam przechowywane. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ocenia USA jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych w stosunku do standardów UE. Ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń istnieje w szczególności ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez organy USA do celów kontroli i monitorowania, być może również bez żadnych środków odwoławczych.

W przypadku uczestnictwa w wydarzeniach online za pośrednictwem WebinarNinja, zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji WebinarNinja po odpowiednim powiadomieniu o konieczności rejestracji.

WebinarNinja odpowiada za późniejsze przetwarzanie danych. Informacje na temat polityki prywatności i warunków użytkowania WebinarNinja można uzyskać tutaj: https://webinarninja.com/privacy/ i https://webinarninja.com/terms/.

Udział w wydarzeniach online poprzez Zoom wymaga wcześniejszej rejestracji drogą mailową. W celu przetworzenia Państwa rejestracji oraz w ramach uczestnictwa w wydarzeniach online, będą przetwarzane przez Państwa następujące dane osobowe (pola obowiązkowe lub dane obowiązkowe są oznaczone *):

 • Imię i nazwisko*
 • Nazwa organizacji
 • Nr telefonu
 • ewentualnie temat
 • ewentualnie wiadomość
 • Adres e-mail*
 • ewentualnie nazwa logowania
 • Dane użytkownika: ID spotkania, adres IP, informacje o urządzeniu/sprzęcie, dane dziennika, dane o połączeniu (czas dołączenia i opuszczenia spotkania)*
 • Dane obrazu i wideo podczas korzystania z funkcji wideo (dobrowolnie)
 • Historia czatu i wiadomości*

Informacje na temat polityki prywatności Zoom i warunków użytkowania można uzyskać tutaj: https://explore.zoom.us/pl/privacy/ i https://explore.zoom.us/pl/terms/.

b. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych w celu rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu online odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, 7, 49 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie złożonego przez Ciebie oświadczenia o wyrażeniu zgody:

Uczestnictwo przez WebinarNinja

„Wyrażam zgodę na przekierowanie na stronę rejestracyjną WebinarNinja i późniejsze przetwarzanie moich danych w celu rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu online Arolsen Archives za pośrednictwem WebinarNinja. Dotyczy to również przekazywania danych do krajów trzecich, zwłaszcza do USA, w których poziom ochrony danych nie jest porównywalny z poziomem ochrony w UE. Więcej informacji na temat polityki prywatności i warunków użytkowania WebinarNinja można znaleźć w Polityce Prywatności https://webinarninja.com/privacy/ na tej stronie.”

Uczestnictwo przez Zoom

„Rejestrując się drogą elektroniczną, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych (imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane użytkownika) w celu rejestracji i udziału w wydarzeniu online za pośrednictwem Zoom. Dotyczy to również przekazywania danych do krajów trzecich, zwłaszcza do USA, w których poziom ochrony danych nie jest porównywalny z poziomem ochrony w UE. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość i bez podawania przyczyn. Wystarczy wysłać wiadomość na adres: dataprotection-aroa@arolsen-archives.org. Więcej informacji na temat polityki prywatności i warunków użytkowania Zoom można znaleźć w Polityce Prywatności https://explore.zoom.us/pl/privacy/ na naszej stronie internetowej.”

c. Okres przechowywania

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane, lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych oraz pod warunkiem, że nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania danych lub inne powody do ich usunięcia. W szczególności w przypadku odwołania nie dojdzie do dalszego ujawnienia danych.

9. Podania

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Oferujemy Państwu możliwość złożenia podania o pracę zgodnie z ofertami pracy opublikowanymi na naszej stronie internetowej lub z własnej inicjatywy drogą elektroniczną. W ramach procesu aplikacyjnego przetwarzamy przesłane dokumenty aplikacyjne, które zawierają Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, narodowość, płeć, data urodzenia, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/niepełnosprawności, kwalifikacje zawodowe, znajomość języków obcych, uwagi dotyczące wykonywanego zawodu, tygodniowy czas pracy, adres e-mail, a także wszelkie dobrowolne informacje, takie jak numer telefonu komórkowego, stacjonarnego, zdjęcie, hobby i osobiste zainteresowania). Jeżeli w procesie selekcji biorą udział podmioty zewnętrzne, Państwa dane zostaną im przekazane w niezbędnym zakresie. Oczywiście wszystkie osoby biorące udział w procesie selekcji podlegają tajemnicy i są przez nas zobowiązane do zachowania poufności.

b. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procedur aplikacyjnych, badania i przetwarzania Państwa złożonego wniosku odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, 88 RODO, § 26 ust. 1 pkt 1 Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i jest niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy.

c. Okres przechowywania

Usuwamy Państwa dane i dokumenty aplikacyjne po upływie sześciu miesięcy od zakończenia procedury wyboru, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze przechowywanie Państwa dokumentów aplikacyjnych w celu obsadzenia innych odpowiednich stanowisk w przyszłości. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

W przypadku nawiązania z Państwem stosunku pracy, przechowujemy Państwa dane przez okres trwania stosunku pracy, a po jego zakończeniu usuwamy je, o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z ewentualnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania danych.

§ 5 Przekazywanie danych

Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko w następujących przypadkach:

 • wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, ewentualnie w połączeniu z pkt. 9 przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives
 • jeśli jest to dopuszczalne zgodnie z prawem i na podstawie art. 6 ust. pkt 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy z Państwem
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO istnieje obowiązek prawny odnośnie przekazywania danych osobowych
 • przekazywanie danych jest konieczne na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit. f RODO w celu zachowania naszych prawnie uzasadnionych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych oraz nie istnieje powód założenia, że posiadają Państwo nadrzędne prawnie uzasadnione interesy odnośnie nieprzekazywania swoich danych osobowych
 • jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z Konwencji Berlińskiej, a ujawnienie jest dopuszczalne zgodnie z polityką ochrony danych Arolsen Archives. Dotyczy to w szczególności przekazywania danych następującym posiadaczom kopii (organizacje partnerskie w państwach umawiających się na Konwencję Berlińską):
  • Archives de l‘État en Belgique, Brüssel (Belgia)
  • Archives Nationales, Pierrefitte-sur Seine (Francja)
  • Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (Luksemburg)
  • Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Warschau (Polska)
  • The Wiener Library, London (Wielka Brytania)
  • Yad Vashem, Jerusalem (Izrael)
  • US Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington (USA)

Jeśli zlecamy osobom trzecim/zewnętrznym usługodawcom przetwarzanie danych osobowych, odbywa się to na podstawie umowy o przetwarzaniu umów zgodnie z art. 28 RODO. O korzystaniu z takich zewnętrznych usługodawców poinformujemy Państwa w ramach wyjaśnień dotyczących poszczególnych procesów przetwarzania danych.

§ 6 Stosowanie plików cookie

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które w ramach Państwa wizyty na naszych stronach internetowych są przesyłane przez nas do przeglądarki urządzenia końcowego i tam zapisywane. Niektóre z funkcji naszej strony internetowej nie mogą być udostępnione pod względem technicznym bez zastosowania plików cookie. Różne rodzaje plików cookie umożliwiają dokonywanie różnych analiz. Pliki cookie są przykładowo w stanie rozpoznać używaną przez Państwa przeglądarkę podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej i przesyłają do nas różne informacje. Dzięki plikom cookie możemy m.in. oferować Państwu lepszą i bardziej efektywne funkcjonującą stronę internetową, dzięki temu, że możemy śledzić Państwa sposób korzystania z naszej strony internetowej i ustalić preferowane przez Państwa ustawienia (przykładowo kraj i język). Informacje przetwarzane za pośrednictwem plików cookie przez osoby trzecie są pobierane bezpośrednio z Państwa przeglądarki. Pliki cookie nie powodują na urządzeniu końcowym żadnej szkody. Nie mogą instalować żadnych programów oraz nie zawierają wirusów.
Na naszej stronie używane są różne rodzaje plików cookie, których rodzaj i funkcję wyjaśniliśmy poniżej:

Sesyjne pliki cookie:

Nasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Ten rodzaj plików cookie umożliwia rejestrację ID podczas sesji. Dzięki temu różne zapytania z Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji.

Stałe pliki cookie:

Nasza strona internetowa wykorzystuje stałe pliki cookie. Stałe pliki cookie to pliki, które są przechowywane na Państwa przeglądarce przez dłuższy okres czasu i przesyłają do nas informacje. Czas przechowywania jest uzależniony od rodzaju plików cookie. Możecie Państwo usuwać stałe pliki cookie we własnym zakresie zmieniając ustawienia przeglądarki.

Wymagane pliki cookie:

Te pliki cookie są wymagane z przyczyn technicznych, aby mogli Państwo odwiedzić naszą stronę internetową i korzystać z oferowanych przez nas funkcji. Dotyczy to na przykład następujących zastosowań: Zarządzanie plikami cookie poprzez baner cookie i ustawienia językowe.

Ponadto te pliki cookie przyczyniają się do bezpiecznego i zgodnego z przepisami korzystania ze strony internetowej.

Analityczne pliki cookie:

Przy pomocy tych plików cookie mamy możliwość przeprowadzania analizy korzystania ze strony internetowej i polepszania wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Rejestrowane są np. informacje o tym, w jaki sposób nasza strona internetowa jest wykorzystywana przez użytkowników, jakie strony są najczęściej otwierane oraz czy na określonych stronach są wyświetlane komunikaty o błędach.

Pliki cookie dla marketingu i mediów społecznościowych:

Reklamowe pliki cookie (strony trzeciej) pozwalają nam pokazywać Ci różne oferty, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane do rejestrowania aktywności internetowej użytkowników w dłuższym przedziale czasu. Pliki cookie mogą być rozpoznawane na różnych urządzeniach, z których korzystasz.

Następujący dostawcy zewnętrzni otrzymują dane osobowe za pośrednictwem plików cookie osadzonych na naszej stronie internetowej:

 • Facebook: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
 • Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia
 • Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Copenhagen K, Dania
 • WebShop Marketing Ltd, 129 Kassai Street, Debrecen 4028, Węgry.

Ponadto niektóre pliki cookie umożliwiają połączenie z sieciami społecznościowymi i udostępnianie treści z naszej strony internetowej w ramach sieci.

b. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania tzw. technicznie niezbędnych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO. Wymagamy Twojej zgody na technicznie zbędne pliki cookie lub tzw. pliki cookie stron trzecich. Jeżeli wyraziłeś zgodę na stosowanie plików cookie na podstawie informacji zamieszczonej przez nas na stronie internetowej („baner cookie”), legalność stosowania opiera się dodatkowo na art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć, dezaktywując na przyszłość pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

c. Okres przechowywania

Jeśli dane zbierane za pośrednictwem plików cookie nie są niezbędne do wyżej opisanych celów, są usuwane. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

d. Konfiguracja ustawień przeglądarki

Zarządzanie ustawieniami plików cookie jest możliwe dla użytkownika poprzez wymienione poniżej opcje ustawień lub poprzez konfigurację ustawień przeglądarki.

Większość przeglądarek jest tak skonfigurowana, aby domyślnie akceptować pliki cookie. Możliwa jest jednak zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, że będą akceptowane tylko określone pliki cookie, albo nie będą akceptowane żadne pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku dezaktywacji plików cookie w przeglądarce nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest usunięcie wcześniej zapisanych plików cookie lub wyświetlenie okresu ich przechowywania. Poza tym możliwe jest ustawienie przeglądarki w taki sposób, że będzie ona informowała o zapisaniu plików cookie. Różne rodzaje przeglądarek mogą się różnić w swoim sposobie działania, dlatego prosimy skorzystać z menu pomocy w przeglądarce odnośnie możliwości konfiguracji.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić wszystkie połączenia osób trzecich z przeglądarką internetową, polecamy zainstalowanie opracowanych specjalnie w tym celu wtyczek.

Tabela konfiguracji i objaśnień

§ 7 Narzędzia do monitorowania i narzędzia do analizy

W celu zapewnienia ciągłej optymalizacji i zgodnego z zapotrzebowaniem funkcjonowania naszej strony internetowej korzystamy z narzędzi do monitorowania i z narzędzi do analizy. Przy pomocy narzędzi do monitorowania mamy możliwość statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników i dzięki zdobytej wiedzy nadal możemy rozwijać nasz serwis internetowy. Jeżeli wyraziłeś zgodę na stosowanie poniższych procedur śledzenia i analizy na podstawie informacji („baner cookie”) zamieszczonej przez nas na stronie internetowej, legalność stosowania opiera się na art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO oraz dodatkowo na art. 49 ust. 1 lit. a RODO, o ile następuje przekazanie danych do państwa trzeciego bez wystarczającego poziomu ochrony danych. Poniższy opis narzędzi do śledzenia i analizy pokazuje odpowiednie cele przetwarzania, przetwarzane dane i podstawę prawną przetwarzania danych.

Menedżer tagów Google

Na naszej stronie internetowej stosowana jest usługa Menedżera tagów Google firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Menedżer tagów umożliwia zarządzanie wszystkimi tagami (tj. wycinkami tekstów stworzonych w języku HTML, zintegrowanymi w stronie internetowej w celu stosowania plików cookie) podmiotów zewnętrznych, takich jak na przykład Google Analytics, oraz ich kontrolowaną aktywację. Ta usługa powoduje przekierowanie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej w taki sposób, że rozpoznaje, kiedy program analityczny chce zgromadzić dane, a następnie przekierowuje je do konkretnego programu. Menedżer tagów jest domeną niewykorzystującą plików cookie, która powołuje aktywację innych tagów, lecz sama nie uzyskuje dostępu do zgromadzonych danych. Podczas tych działań nie dochodzi do gromadzenia danych osobowych przez Menedżer tagów.

Podstawą prawną stosowania Menedżera tagów Google jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym nasz uzasadniony interes prawny polega na zapewnieniu sprawności technicznej strony internetowej oraz zarządzaniu tagami/narzędziami podmiotów zewnętrznych.

Więcej informacji na temat Menedżera tagów oraz stosowania danych gromadzonych przez Google w ramach tej usługi danych można znaleźć pod poniższym adresem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

Usługa analizy statystyk serwisów WWW Google Analytics

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy Google Analytics – usługę analizy statystyk serwisów WWW firmy Google (patrz wyżej). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (por. § 6), czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej.

Informacje generowane przez pliki cookie, na przykład dotyczące czasu, miejsca i częstotliwości korzystania z tej strony internetowej, z reguły przesyłane są na serwer Google znajdujący się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ocenia USA jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych w stosunku do standardów UE. Ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń istnieje w szczególności ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez organy USA do celów kontroli i monitorowania, być może również bez żadnych środków odwoławczych. Przy stosowaniu Google Analytics nie można wykluczyć, że pliki cookie wykorzystywane przez Google Analytics poza adresem IP zarejestrują także inne dane osobowe. Informujemy, że Google może przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane ustawowo albo jeśli te podmioty trzecie przetwarzają dane w imieniu Google.

Stosujemy Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i poddawać ją stałej optymalizacji. Dzięki zgromadzonym danym statystycznym możemy zoptymalizować naszą ofertę i sprawić, że będzie lepiej odpowiadać potrzebom użytkowników.

Podstawą prawną stosowania Google Analytics oraz przekazywania danych użytkowników do Google w USA jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, 49 ust. 1 lit. a RODO, a konkretnie zgoda użytkownika na baner cookie. Udzieloną zgodę można w każdej chwili i w prosty sposób cofnąć za pośrednictwem ustawień plików cookie, usuwając zaznaczenie dokonanych wyborów. Przesyłane przez nas dane powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User-ID) czy identyfikatorami wyświetlania reklam usuwane są automatycznie po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania minął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych, do Google Analytics na tej stronie internetowej został dodany kod „anonymizeIp”. Ten kod sprawia, że 8 ostatnich bitów adresów IP zostaje usuniętych, dzięki czemu adres IP użytkownika zostaje zarejestrowany w formie zanonimizowanej (tzw. maskowanie adresu IP). Dzięki temu adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa, a tym samym zanonimizowany jeszcze przed transmisją. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google znajdujący się na terenie USA i dopiero tam skrócony.

Można zapobiec przechowywaniu plików cookie przez dokonanie odpowiednich ustawień w stosowanej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku nie wszystkie funkcje oferowane na tej stronie internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie.

Nie można wykluczyć, że pliki cookie wykorzystywane przez Google Analytics poza adresem IP zarejestrują także inne dane osobowe. Aby zapobiec gromadzeniu przez Google Analytics i przekazywaniu do Google Analytics informacji o korzystaniu ze strony internetowej, można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ta wtyczka zapobiega przekazywaniu Google Analytics informacji dotyczących odwiedzin na stronie internetowej. Ta wtyczka nie zapobiega jednak innego rodzaju analizie danych.

Informujemy, że opisanej powyżej wtyczki do przeglądarki nie można użyć w przypadku odwiedzin na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki mobilnego urządzenia końcowego (smartfona albo tabletu). W przypadku korzystania z mobilnego urządzenia końcowego można zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics danych dotyczących użytkowania klikając następujący link:

Poprzez kliknięcie na ten link w przeglądarce ustawiany jest tzw. plik cookie opt-out. Ten plik zapobiega przekazywaniu Google Analytics informacji dotyczących odwiedzin na stronie internetowej. Należy pamiętać, że plik opt-out cookie ma zastosowanie tylko do tej przeglądarki i tylko do tej domeny. Usunięcie plików cookie w tej przeglądarce spowoduje usunięcie także pliku opt-out cookie. Aby w dalszym ciągu zapobiegać rejestracji danych przez Google Analytics, trzeba ponownie kliknąć ten link. Aby zapobiec rejestracji danych przez Google Analytics w przypadku stosowania różnych urządzeń, należy wykonać procedurę opt-out na wszystkich wykorzystywanych systemach. Korzystanie z plików opt-out cookie jest także alternatywą dla zastosowania wyżej opisanej wtyczki w przypadku stosowania przeglądarki na komputerze.

Więcej informacji na temat Google oraz sposobu postępowania z danymi osobowymi znajduje się pod następującymi adresami:

Google Ads

Ponadto na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi Google Ads Words oraz specjalnie tak zwane śledzenie konwersji. Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google (patrz wyżej).

Google Ads umożliwiają nam wyświetlanie reklam zarówno w Google, jak i w sieci reklamowej Google. Możemy z wyprzedzeniem ustalać określone słowa kluczowe, na podstawie których w wynikach wyszukiwania Google pojawi się nasza reklama, jeśli użytkownik wywoła wynik wyszukiwania powiązany z danym słowem kluczowym. Celem stosowania usług Google Ads jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklamy powiązanej z zainteresowaniami użytkownika na stronach internetowych podmiotów trzecich oraz w wynikach wyszukiwania Google, a także wyświetlanie reklam podmiotów trzecich na naszej stronie internetowej.

W ramach Google Ads wykorzystujemy tak zwane śledzenie konwersji. W przypadku kliknięcia reklamy Google zostaje zastosowany plik cookie (patrz § 6) śledzenia konwersji. Po 30 dniach zastosowane pliki cookie tracą swoją ważność. Pliki cookie konwersji nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny w okresie przed utratą ważności przez plik cookie, zarówno dla Google, jak i dla nas będzie możliwe rozpoznanie, że kliknął określoną reklamę, co spowodowało przekierowanie na tę stronę. Klienci Google Ads każdorazowo otrzymują inny plik cookie. Dzięki temu nie ma możliwości prześledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Google Ads. Informacje gromadzone z wykorzystaniem plików cookie konwersji (protokoły serwera: żądanie internetowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz jeden lub więcej plików cookie, które mogą jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę) służą do tworzenia statystyk na nasze potrzeby. W ten sposób uzyskujemy dane o łącznej liczbie użytkowników, którzy zostali przekierowani na naszą stronę internetową w wyniku kliknięcia reklamy. Nie uzyskujemy żadnych informacji osobistych pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika.

Nie można wykluczyć, że informacje generowane przez pliki cookie, np. poprzez jaką reklamę zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową, są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ocenia USA jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych w stosunku do standardów UE. Ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń istnieje w szczególności ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez organy USA do celów kontroli i monitorowania, być może również bez żadnych środków odwoławczych.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie konwersji w ramach procedury opt-in. Oznacza to, że przy pierwszych odwiedzinach na naszej stronie internetowej użytkownik musi samodzielnie wyrazić zgodę na korzystanie z plików baner cookie. Także po aktywacji tych plików użytkownik może wnieść sprzeciw wobec ich stosowania, usuwając je z przeglądarki z poziomu ustawień. Użytkownik może zarządzać plikami cookie z wykorzystaniem poszczególnych funkcji przeglądarki. Użytkownik może warunkowo dopuścić stosowanie plików cookie albo bezwzględnie go zabronić. Ponadto można określić także, czy pliki cookie mają być usuwane bezpośrednio po zamknięciu przeglądarki. W przypadku ogólnej dezaktywacji plików cookie może dojść jednak do problemów z prawidłowym działaniem stron internetowych.

Przechowywanie wyżej wymienionych konwersyjnych plików cookie oraz przekazywanie Twoich danych do Google w USA odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. a, 49 (1) lit. a RODO, czyli Twojej zgody za pośrednictwem plików baner cookie. Udzieloną zgodę można w każdej chwili i w prosty sposób cofnąć za pośrednictwem ustawień plików cookie, usuwając zaznaczenie dokonanych wyborów.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu konwersji, możesz również temu zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce, np. poprzez ogólne uniemożliwienie instalacji plików cookie. Możesz też dezaktywować pliki cookie śledzenia konwersji tak ustawiając przeglądarkę, by blokowała jedynie pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”.

Adform

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologie pikseli i plików cookie dostarczane przez Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Copenhagen K, Dania (dalej: „Adform”), europejską firmę świadczącą nam usługi reklamy cyfrowej, w ramach których dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie na terenie UE lub EOG.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, plik cookie jest generowany przez Adform w używanej przez Ciebie przeglądarce poprzez osadzony w niej plik graficzny (zwany pikselem). Umożliwia to firmie Adform rozpoznawanie komputera użytkownika, zarówno podczas odwiedzania naszej witryny, jak i niektórych innych witryn. Adform może wykorzystywać pliki cookie do zbierania informacji o urządzeniu użytkownika i jego zachowaniach związanych z wyszukiwaniem, w tym:

 • adres IP – jest on jednak zawsze anonimizowany przed dalszym wykorzystaniem, aby uniemożliwić bezpośrednią identyfikację w tym zakresie;
 • identyfikator pliku cookie, który jest losowym ciągiem znaków przechowywanym na urządzeniu użytkownika;
 • informacje o systemie operacyjnym i inne informacje techniczne (rozdzielczość ekranu, ustawienia językowe, ustawienia kraju, identyfikator urządzenia i typ urządzenia oraz typ przeglądarki, z której korzysta użytkownik odwiedzając stronę internetową); oraz
 • Data, czas i region odwiedzin witryny, odwiedzana domena i poprzednio odwiedzane adresy URL.

Ten plik cookie i wymienione informacje zebrane o użytkowniku są wykorzystywane do tworzenia wiadomości promocyjnych, które mogą być odpowiednie dla użytkownika, co obejmuje następujące funkcje: Zapobieganie ciągłemu, powtarzającemu się wyświetlaniu tych samych reklam, mierzenie i raportowanie skuteczności reklam, określanie cen i decyzji przetargowych dla konkretnych elementów możliwości reklamowych, wybieranie reklam i treści w oparciu o zainteresowania użytkownika oraz zapewnienie integralności i bezpieczeństwa usług świadczonych przez Adform, w tym analizowanie, czy wizyta w witrynie pochodzi od robota lub oprogramowania. Oczywiście w zakresie korzystania z usług Adform obowiązują odpowiednie umowy wymagane przez prawo o ochronie danych osobowych.

Stosowany plik cookie ma okres ważności 21 dni, tak więc wszystkie dane osobowe przetwarzane w tym procesie zostaną najpóźniej w tym czasie całkowicie usunięte, chyba że wcześniej sami je Państwo usunęli. Po usunięciu pliku cookie dane użytkownika nie mogą być (już) wykorzystywane przez Adform w ramach usług reklamowych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa w pliku baner cookie na tej stronie internetowej na wykorzystanie plików cookie (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Udzieloną zgodę można w każdej chwili i w prosty sposób cofnąć za pośrednictwem ustawień plików cookie, usuwając zaznaczenie dokonanych wyborów. Ponadto, możesz łatwo wyłączyć przetwarzanie danych przez Adform w następujący sposób (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/) lub dezaktywując lub usuwając pliki cookie Adform poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że to odwołanie jest związane tylko z przeglądarką i musi być ponownie przesłane, gdy pliki cookie zostaną usunięte w przeglądarce. W przypadku dostępu do strony internetowej za pomocą innej przeglądarki, należy ponownie złożyć oświadczenie o odwołaniu.

Więcej informacji na temat korzystania z pikseli lub plików cookie oraz zasad ochrony danych osobowych firmy Adform można znaleźć tutaj: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Funkcja Custom Audience z Facebooka z wykorzystaniem Facebook Pixel (Facebook Remarketing)

Na naszych stronach internetowych korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, w celu pomiaru konwersji. Jednakże, według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ocenia USA jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych w stosunku do standardów UE. Ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń istnieje w szczególności ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez organy USA do celów kontroli i monitorowania, być może również bez żadnych środków odwoławczych.

Tak zwany „Facebook Pixel” jest wykorzystywany do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach („Facebook Ads”) osobom odwiedzającym nasze strony internetowe, gdy odwiedzają oni portal społecznościowy Facebook. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W ten sposób do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. Podczas odwiedzin w serwisie społecznościowym Facebook wyświetlane są spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy Facebooka.

Nie można wykluczyć, że informacje generowane przez „Facebook Pixel”, np. poprzez jaką reklamę zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową, są przekazywane na serwer Facebooka w USA i tam zapisywane. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ocenia USA jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych w stosunku do standardów UE. Ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń istnieje w szczególności ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez organy USA do celów kontroli i monitorowania, być może również bez żadnych środków odwoławczych.

Stosowane pliki cookie mają okres ważności 3 miesiące do 2 lat, tak więc wszystkie dane osobowe przetwarzane w tym procesie zostaną najpóźniej w tym czasie całkowicie usunięte, chyba że wcześniej sami je Państwo usunęli.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa w „banerze plików cookie” na tej stronie internetowej na wykorzystanie plików cookie (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Udzieloną zgodę można w każdej chwili i w prosty sposób cofnąć za pośrednictwem ustawień plików cookie, usuwając zaznaczenie dokonanych wyborów.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/.

Możesz wyłączyć funkcję remarketingu Custom Audiences na https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers, ale musisz być zalogowany na Facebooku, aby to zrobić.

Osoby nieposiadające konta na Facebooku mogą również zrezygnować z reklam opartych na wykorzystaniu Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance:
https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także na temat praw przysługujących w tym zakresie oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/.

OptiMonk

Korzystamy z OptiMonk, usługi retargetingu onsite dostarczanej przez WebShop Marketing Ltd (https://www.optimonk.com, 129 Kassai Street, Debrecen 4028, Węgry).

Dzięki OptiMonk możliwe jest wyświetlanie spersonalizowanych treści lub przekierowywanie użytkowników na podstawie ich zachowania na naszej stronie internetowej (ruchy myszki, kliknięcia, wysokość przewijania, odwiedziny strony itp. W tym celu OptiMonk używa plików cookie na urządzeniach użytkowników i może przechowywać dane o użytkownikach: informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, czas spędzony na stronie, identyfikator kampanii (wewnętrzny identyfikator systemowy służący do jednoznacznej identyfikacji ustawionego okna pop-up), data i godzina pierwszej wizyty, data i godzina ostatniej wizyty, liczba odsłon, identyfikator wariantu (identyfikator wariantu pop-upu), status kampanii oraz liczba wyświetleń gościa (określa jak często dany pop-up był wyświetlany użytkownikowi).

Używamy tych danych, aby móc odtwarzać informacje dla użytkowników poprzez wyskakujące okna. W ten sposób zapisujemy, które okno pop-up było odtwarzane użytkownikowi, kiedy i jak często, aby móc konkretnie kontrolować i ograniczać częstotliwość pop-upów. Pliki cookie mają okres ważności jeden rok. Plik cookie z identyfikatorem sesji wygasa po zakończeniu sesji.

W związku z tym przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa w pliku baner cookie na tej stronie internetowej na wykorzystanie plików cookie (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę można w każdej chwili i w prosty sposób cofnąć za pośrednictwem ustawień plików cookie, usuwając zaznaczenie dokonanych wyborów. Dodatkowo możesz zapobiec takiemu przetwarzaniu danych przez OptiMonk poprzez wyłączenie obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej i usunięcie plików cookie, które są już aktywne. Więcej o przetwarzaniu danych przez OptiMonk można dowiedzieć się tutaj: https://www.optimonk.com/privacy_policy.

§ 8 Usługi map

Korzystamy z aplikacji Mapy Google na naszej stronie internetowej, aby wyświetlać informacje geograficzne. Podczas korzystania z aplikacji Mapy Google, Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji map przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy). Tam też można zmienić swoje osobiste ustawienia ochrony danych w centrum ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w powiązaniu z produktami Google można znaleźć na stronie https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

Bez dodatkowych działań serwisy mapowe stosują metody techniczne, które zapewniają, że dane (w tym dane osobowe) są wymieniane z odpowiednim serwisem mapowym (w tym przypadku Google) natychmiast po wyświetleniu lub załadowaniu strony internetowej wykorzystującej mapę. W tych przypadkach użytkownicy nie mają możliwości odmówienia takiej wymiany danych.

W celu ochrony Państwa przed taką nieuprawnioną wymianą danych i przekazywaniem danych do odpowiedniego serwisu mapowego podczas korzystania z naszych stron internetowych, zainstalowaliśmy odpowiednie techniczne środki ostrożności, tzw. „rozwiązanie 2-etapowe”. To dwuetapowe rozwiązanie daje również możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z serwisu mapowego (a tym samym wymianę danych z tym serwisem mapowym) po załadowaniu naszych stron internetowych. Jednak podstawowe ustawienie rozwiązania 2-etapowego nie przekazuje żadnych danych do serwisu mapowego. Z tej możliwości decydowania można skorzystać jednorazowo lub na stałe, a także można ponownie zmienić decyzję później. Dlatego też, jeśli nie chcesz, aby serwis mapowy zbierał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, nie wolno Ci aktywować odpowiedniej mapy poprzez kliknięcie na nią.

Mapy aplikacji Mapy Google są początkowo wyświetlane jako przyciski, jak pokazano poniżej.

Caption: Wykorzystanie treści zewnętrznych

Klikając ten przycisk, wyrażasz zgodę na jednorazową wymianę danych pomiędzy daną stroną internetową a Google. Ustawienie domyślne nie przekazuje żadnych danych do Google. Aby trwale wyrazić zgodę na wymianę danych między stronami internetowymi a odpowiednim serwisem mapowym, do której z naszej strony wykorzystywany jest plik cookie (patrz § 6), należy kliknąć na przycisk Aktywuj na stałe. Decyzja ta może być później zmieniona.

§ 9 Wykorzystanie treści zewnętrznych

Nasza strona internetowa czasami wyświetla treści od zewnętrznych dostawców (takie jak filmy, prezentacje lub kanały informacyjne). Wykorzystujemy do tego narzędzie „Curator.io”. Dostawcą jest Sydney, 69 Ruthven Street, Bondi Junction, NSW 2022, Australia (https://curator.io/contact). Następuje odczytanie danych z różnych platform mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Instagram i Facebook, i wyświetlenie oraz połączenie ich na stronie internetowej. Żadne dane osób odwiedzających naszą stronę internetową nie są przekazywane do platform mediów społecznościowych. Na naszej stronie internetowej wizualizowane są wyłącznie treści medialne ze strony osób trzecich, aby zapewnić atrakcyjność strony.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Curator.io znajdziesz tutaj: https://curator.io/privacy-policy.

§ 10 Kanały social media

Arolsen Archives prowadzi różne kanały mediów społecznościowych na następujących platformach w ramach swojej pracy public relations. Jeśli odwiedzisz te kanały, Twoje dane osobowe będą przetwarzane.

1. Fanpage na Facebooku i Instagramie

Facebook i Instagram są administrowane przez Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Meta”). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w Europie jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Meta udziela obszernych informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Meta w procesie i w jaki sposób. Meta wykorzystuje informacje o użytkowniku m.in. do tworzenia profili użytkowania zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, w tym poprzez wykorzystanie plików cookie. W pewnych okolicznościach może dojść do przetwarzania danych przez Facebook poza Europą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na stronach fanowskich przez Arolsen Archives jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnione interesy Archiwów Arolsen polegają na skutecznej pracy w zakresie public relations i w tym kontekście na oferowaniu informacji i kanałów komunikacji dla zainteresowanych stron.

Arolsen Archives zawarły również umowę o wspólnej odpowiedzialności z firmą Meta za prowadzenie stron fanowskich. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wysyłając e-mail na adres dataprotection-aroa@arolsen-archives.org. Jeśli chcesz dochodzić praw podmiotu danych, takich jak prawo do informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z Arolsen Archives lub Meta.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/ sowie https://www.instagram.com/legal/privacy/.

2. Twitter

Twitter jest administrowany przez Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w Europie jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Twitter udziela obszernych informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Twitter w procesie i w jaki sposób. Twitter wykorzystuje informacje o użytkowniku m.in. do tworzenia profili użytkowania zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, w tym poprzez wykorzystanie plików cookie. W pewnych okolicznościach może dojść do przetwarzania danych przez Twittera poza Europą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na stronach fanowskich przez Arolsen Archives jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnione interesy Arolsen Achives polegają na skutecznej pracy w zakresie public relations i w tym kontekście na oferowaniu informacji i kanałów komunikacji dla zainteresowanych stron.

W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wysyłając e-mail na adres dataprotection-aroa@arolsen-archives.org. Jeśli chcesz dochodzić praw podmiotu danych, takich jak prawo do informacji, możesz skontaktować się Arolsen Archives lub bezpośrednio z Twitterem.

Co do zakresu i celu gromadzenia danych przez dany serwis oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania tam Twoich danych, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio na stronie internetowej Twittera. Otrzymasz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://twitter.com/privacy?lang=pl.

3. YouTube

YouTube jest administrowany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google”). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w Europie jest Google Ireland Limited, Gordon House 4, Barrow St, Dublin, Irland.

Zwracamy uwagę, że korzystanie z oferowanego kanału, a w szczególności z funkcji „Dyskusja”, odbywa się na własną odpowiedzialność. Ponadto Arolsen Archives przetwarza dane osobowe, gdy użytkownik komunikuje się z Arolsen Archives za pośrednictwem YouTube.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na stronach fanowskich przez Arolsen Archives jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnione interesy Archiwów Arolsen polegają na skutecznej pracy w zakresie public relations i w tym kontekście na oferowaniu informacji i kanałów komunikacji dla zainteresowanych stron.

W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wysyłając e-mail na adres dataprotection-aroa@arolsen-archives.org. Jeśli chcesz dochodzić praw podmiotu danych, takich jak prawo do informacji, możesz skontaktować się Arolsen Archives lub bezpośrednio z Google.

Co do zakresu i celu gromadzenia danych przez dany serwis oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania tam Twoich danych, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio na stronie internetowej Google. Otrzymasz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://policies.google.com/privacy.

4. LinkedIn

LinkedIn jest administrowany przez LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA („LinkedIn”). Administratorem danych w Europie jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

LinkedIn udziela obszernych informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez LinkedIn w procesie i w jaki sposób. LinkedIn wykorzystuje informacje o użytkowniku m.in. do tworzenia profili użytkowania zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, w tym poprzez wykorzystanie plików cookie. W pewnych okolicznościach może dojść do przetwarzania danych przez LinkedIn poza Europą.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na stronach fanowskich przez Arolsen Archives jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnione interesy Arolsen Archives polegają na skutecznej pracy w zakresie public relations i w tym kontekście na oferowaniu informacji i kanałów komunikacji dla zainteresowanych stron.

Arolsen Archives zawarły również umowę o wspólnej odpowiedzialności za prowadzenie profilu. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wysyłając e-mail na adres dataprotection-aroa@arolsen-archives.org. Jeśli chcesz dochodzić praw podmiotu danych, takich jak prawo do informacji, możesz skontaktować się Arolsen Archives lub bezpośrednio LinkedIn.

Co do zakresu i celu gromadzenia danych przez dany serwis oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania tam Twoich danych, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio na stronie internetowej Google. Otrzymasz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Xing

Xing jest administrowany przez New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy, („Xing”).

Xing udziela obszernych informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez LinkedIn w procesie i w jaki sposób. Xing wykorzystuje informacje o użytkowniku m.in. do tworzenia profili użytkowania zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, w tym poprzez wykorzystanie plików cookie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na stronach fanowskich przez Arolsen Archives jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnione interesy Arolsen Archives polegają na skutecznej pracy w zakresie public relations i w tym kontekście na oferowaniu informacji i kanałów komunikacji dla zainteresowanych stron.

W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wysyłając e-mail na adres dataprotection-aroa@arolsen-archives.org. Jeśli chcesz dochodzić praw podmiotu danych, takich jak prawo do informacji, możesz skontaktować się Arolsen Archives lub bezpośrednio z Xing.

Co do zakresu i celu gromadzenia danych przez dany serwis oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania tam Twoich danych, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio na stronie internetowej Xing. Otrzymasz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

§ 11 Wtyczki

W celu zwiększenia stopnia rozpoznawalności naszej strony korzystamy z wtyczek sieci społecznościowych Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter i YouTube oraz sieci biznesowych Xing i LinkedIn. Zgodne z ochroną danych korzystanie z wtyczek sieci społecznościowych leży w zakresie odpowiedzialności właściwego usługodawcy. Aby umożliwić Państwu jak najlepszą ochronę, włączyliśmy na naszej stronie internetowej zastosowane wtyczki sieci społecznościowych przy użyciu metody podwójnego kliknięcia. Klikając dwukrotnie na odpowiednią wtyczkę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych związane z jej użyciem i przedstawione poniżej (zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a oraz, jeśli dotyczy, art. 49 ust. 1 lit. a RODO).

Dotyczy to również wszelkich transferów danych przez dostawców do niebezpiecznych krajów trzecich, takich jak obecnie USA. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ocenia USA jako kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych w stosunku do standardów UE. Ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz brak odpowiednich zabezpieczeń istnieje w szczególności ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez organy USA do celów kontroli i monitorowania, być może również bez żadnych środków odwoławczych.

1. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter i YouTube

Nasze strony internetowe zawierają wtyczki społecznościowe sieci społecznych „Facebook” ( Meta Platforms, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), „Instagram” (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland), „WhatsApp” (WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland), „YouTube” (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) i „Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA). Możliwe jest, że dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową będą zbierane również za pośrednictwem tych wtyczek, przekazywane do odpowiedniego serwisu i łączone z odpowiednim serwisem odwiedzającego. Te usługi są oferowane przez dane przedsiębiorstwa („usługodawca“). W ramach naszej strony internetowej wtyczki sieci społecznych są oznaczone przez odpowiedni przycisk.

Nie zbieramy żadnych danych osobowych poprzez wtyczki społecznościowe i ich wykorzystanie. Aby zapobiec przekazywaniu danych do usługodawców w USA bez wiedzy użytkownika, zastosowaliśmy na naszej stronie internetowej tzw. rozwiązanie Shariff. Polega ono na tym, że wtyczki społecznościowe są początkowo zintegrowane na stronie internetowej jako grafika. Grafiki te zawierają link do strony internetowej odpowiedniego dostawcy wtyczki. Dopiero po kliknięciu na jedną z grafik zostaniesz przekierowany do serwisu danego dostawcy. Dzięki temu rozwiązaniu dane osobowe nie są automatycznie przekazywane do dostawców odpowiednich wtyczek społecznościowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. W przypadku kliknięcia na jedną z grafik wtyczek społecznościowych, dane mogą zostać przekazane do odpowiedniego usługodawcy i tam zapisane. Gdy żadna z grafik nie zostanie kliknięta, nie dochodzi do transmisji danych pomiędzy użytkownikiem a danym oferentem wtyczki społecznościowej. Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff można znaleźć na stronie internetowej: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Po kliknięciu na wtyczkę społecznościową odpowiedni usługodawca otrzymuje informację, że została odwiedzona odpowiednia strona naszej oferty online. Należy pamiętać, że nie trzeba mieć konta użytkownika w danym serwisie, ani nie trzeba być już tam zalogowanym. Jeśli jednak posiadasz już konto użytkownika u danego usługodawcy i jesteś zalogowany na tym koncie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, dane zebrane przez wtyczkę społecznościową zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa konta. Jeśli nie życzysz sobie, aby Twój profil był powiązany z usługodawcą, musisz wylogować się ze swojego konta użytkownika przed kliknięciem jednej z wtyczek społecznościowych.

Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na to, czy i w jakim zakresie poszczególni usługodawcy gromadzą dane osobowe. Nie znamy zakresu, celu i okresów przechowywania poszczególnych gromadzonych danych. Zwracamy jednak uwagę, że należy założyć, iż za pośrednictwem wtyczek społecznościowych wykorzystywany i gromadzony jest co najmniej adres IP oraz informacje związane z urządzeniem. Możliwe jest również, że odpowiedni usługodawcy stosują pliki cookie.

Zakres i cel gromadzenia danych przez daną usługę oraz przetwarzanie i korzystanie przez nią z danych osobowych są określone w informacji o ochronie danych osobowych zamieszczonych bezpośrednio na stronie internetowej usługodawcy. Tam też można uzyskać dalsze informacje o prawach dotyczących ochrony danych i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności.

a) Facebook: Meta Platforms, Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084

b) Instagram: Meta Platforms Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

https://help.instagram.com/519522125107875

c) WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

d) YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

e) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://twitter.com/privacy?lang=pl

2. XING i LinkedIn

Na nasze stronie internetowej są używane przyciski sieci biznesowych „Xing” i „LinkedIn”. Po kliknięciu na te przyciski przeglądarka na krótko nawiązuje połączenie z serwerami New Work SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg („XING”) i LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA, 94085-2810 USA („LinkedIn”), za pomocą których udostępniane są funkcje „XING/LinkedIn Button”.

XING nie przechowuje żadnych danych osobowych o użytkowniku podczas odwiedzania tej witryny. W szczególności XING nie przechowuje adresów IP. W związku z „XING Share Button” nie ma również możliwości oceny zachowania użytkownika poprzez wykorzystanie plików cookie. Aktualne informacje o ochronie danych osobowych dotyczące „XING Share Button” oraz informacje uzupełniające można znaleźć na tej stronie internetowej:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection i www.xing.com/privacy. Jeśli klikniesz „przycisk Poleć” LinkedIn i będziesz zalogowany na koncie LinkedIn, LinkedIn będzie mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Aktualne informacje o ochronie danych osobowych dotyczące „XING Share Button” oraz informacje uzupełniające można znaleźć na tej stronie internetowej: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

§ 12 Hiperłącza

Na naszej stronie internetowej znajdują się tzw. hiperłącza do stron internetowych innych usługodawców. Podczas aktywacji takiego hiperłącza są Państwo przekierowywani z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronę internetową innych usługodawców. Można to rozpoznać m.in. po zmianie URL. Nie możemy przejąć odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na to, czy te przedsiębiorstwa przestrzegają przepisów o ochronie danych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez te przedsiębiorstwa najlepiej uzyskać bezpośrednio na tych stronach internetowych.

§ 13 Prawa osób, których dotyczą dane

RODO i wytyczne dotyczące ochrony danych w Arolsen Archives dają Ci różne prawa jako osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych.

1. Archiwa i akta (razem „zbiory”) Arolsen Archives oraz prośby o wyszukiwanie, w tym rejestracje na wizyty na miejscu w archiwach

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych podlega polityce ochrony danych Archiwum Arolsen (dane przechowywane w zbiorach Arolsen Archives oraz informacje i dokumenty zawierające dane, a także dane nie przechowywane w zbiorach, ale przekazane Arolsen Archives w związku ze zbiorami Arolsen Archives przez użytkowników lub inne osoby, w tym organizacje prywatne i publiczne, (np. w ramach zapytania o wyszukiwanie), przysługują Państwu następujące prawa:

 • Zgodnie z paragrafem (27) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, masz prawo w dowolnym momencie, z uzasadnionych powodów, sprzeciwić się trwałemu przechowywaniu jakichkolwiek lub wszystkich informacji, które podajesz w związku z zapytaniem o wyszukiwanie, rejestracją wizyty na stronie lub innym zapytaniem związanym ze Zbiorami. Nie obowiązuje to w zakresie, w jakim dotyczy danych osobowych przestępców w rozumieniu paragrafu (39) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives. Komisja ds. ochrony danych osobowych podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu.
 • Zgodnie z paragrafem (44) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives możesz zażądać informacji o przechowywanych na Twój temat danych (w tym kopii danych). Informacje mogą być również udzielane poprzez udostępnienie zbiorów i są regularnie bezpłatne. Jeżeli udzielenie informacji Arolsen Archives spowoduje szczególne wydatki, można żądać zwrotu kosztów, pod warunkiem, że wcześniej zostałeś poinformowany o poniesionych kosztach i mimo to podtrzymałeś swój wniosek o udzielenie informacji.
 • Zgodnie z paragrafem (42) przepisami o ochronie danych osobowych Arolsen Archives możesz również w każdej chwili zażądać informacji zgodnie z paragrafem (40) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives o celu, czasie trwania i podstawie przetwarzania danych, o ujawnieniu danych innym osobom (w szczególności posiadaczom kopii) oraz o dalszych opcjach informacyjnych.
 • Zgodnie z paragrafem (45) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, masz prawo do sprostowania niedokładnych danych, uzupełnienia niekompletnych danych oraz usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli chodzi o dane osobowe przestępców w rozumieniu paragrafu (39) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, sprostowanie i/lub usunięcie nie jest możliwe. We wszystkich innych kwestiach decyzja należy do Komitetu Ochrony Danych. O ile realizacja odpowiedniego wniosku nie jest możliwa lub nie jest możliwa przy zachowaniu rozsądnych starań, korekta lub usunięcie może zostać zastąpione zablokowaniem danych, których dotyczy.
 • Zgodnie z paragrafem (44) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, możesz w każdej chwili skontaktować się z Komisją Ochrony Danych, aby zadać pytania dotyczące ochrony danych w ramach przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives, skorzystać ze swoich praw lub jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone przez przetwarzanie Twoich danych (patrz punkt 3).

2. Funkcje na stronie internetowej, przetwarzanie danych w celu zainicjowania i/lub realizacji umowy

Jeśli RODO i inne przepisy o ochronie danych mają zastosowanie do przetwarzania Twoich danych (np. w kontekście udostępniania naszych stron internetowych, w tym korzystania z funkcjonalności, które nie są absolutnie niezbędne do tego celu, takich jak pliki cookie, narzędzia do śledzenia i analizy, a także przetwarzania w celu zainicjowania i/lub realizacji stosunku umownego), przysługują Ci następujące prawa:

 • Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostały lub będą przekazane Państwa dane, planowanym okresie przechowywania, mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do wniesienia skargi, pochodzenia danych, o ile nie zostały one pobrane przez nas, o przekazywaniu danych do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem i ewentualnie szczegółowych informacji na temat tych danych. Zgodnie z art.
 • Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych przechowywanych przez nas danych osobowych.
 • Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo do usunięcia przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, o ile przetwarzanie nie służy do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, nie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo z art. 18 RODO przysługuje Państwu również, jeżeli zgodnie z art. 21 RODO nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych.
 • Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. Skutkuje to tym, że nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych, które opierało się na tej zgodzie.
 • Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można się zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla stałego miejsca pobytu, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

§ 14 Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1. pkt 1 lit. f RODO oraz na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives przysługuje Państwu zgodnie z art. 21 RODO lub paragrafem (27) przepisów o ochronie danych osobowych Arolsen Archives prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile są ku temu powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W przypadku reklamy bezpośredniej posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez konieczności podawania informacji o szczególnej sytuacji. Sprzeciw prosimy wysyłać na adres: dataprotection-aroa@arolsen-archives.org

§ 15 Bezpieczeństwo danych i działania zabezpieczające

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i do traktowania danych osobowych jako informacji poufnych. Aby uniknąć manipulowania, utraty lub nadużycia przechowywanych przez nas danych osobowych, podejmujemy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające, które są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego. Działanie te obejmują m.in. zastosowanie uznanych procedur kodowania (SSL). Informujemy, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony danych i w/w działań zabezpieczających mogą nie być przestrzegane przez inne, nie podlegające pod nasz zakres odpowiedzialności osoby lub instytucje. W szczególności udostępnione nieszyfrowane dane, np. jeżeli zostaną one przekazane w mailu – mogą zostać przeczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to żadnego wpływu pod względem technicznym. W zakresie odpowiedzialności użytkownika leży zabezpieczenie udostępnianych przez niego danych przed nadużyciem poprzez ich szyfrowanie lub w inny sposób.

Support us
Nauczyć się więcej