Polityka prywatności

Polityka prywatności ITS zgodnie z RODO

International Tracing Service (dalej zwana „ITS“) dziękuje za wizytę na naszej stronie internetowej. Ochrona i bezpieczeństwo danych w trakcie korzystania ze strony internetowej stanowią dla nas istotną sprawę. W związku z tym informujemy, jakie dane osobowe są przez nas gromadzone podczas wizyty na naszej stronie internetowej i do jakich celów je wykorzystujemy.

Zmiany przepisów lub też zmiany naszych procesów wewnętrznych powodują, że konieczne jest modyfikowanie polityki prywatności, dlatego prosimy regularnie się z nią zapoznawać. Politykę prywatności można w każdej chwili przeczytać w zakładce „Polityka prywatności”, zapisać i wydrukować.

§ 1 Administrator danych osobowych i zakres obowiązywania

Administratorem w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (dalej zwanych RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich oraz w rozumieniu pozostałych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

International Tracing Service
Große Allee 5 – 9
34454 Bad Arolsen
Niemcy

Tel.: +49 5691 629-0
E-Mail: info@arolsen-archives.org
Strona internetowa: arolsen-archives.org

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej firmy ITS, która jest dostępna pod adresem „www.its-arolsen.org“ i subdomeną  dpcampinventory.its-arolsen.org/, digitalcollections.its-arolsen.org/ i findmittel.its-arolsen.org/.

§ 2 Inspektor ochrony danych

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych gromadzonych przez Administratora jest:

Adwokat dr Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln

Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-Mail: mail@kinast.eu
Strona internetowa: https://www.kinast.eu/externer-datenschutzbeauftragter/

§ 3 Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich takie informacje jak nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, adres IP lub sposób korzystania ze strony internetowej. Informacje, na podstawie których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa osoby (lub możemy zidentyfikować Państwa osobę tylko przy nieproporcjonalnie dużym nakładzie), np. na skutek anonimizacji informacji, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie danych osobowych (m. in. zbieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, zapisywanie lub przesłanie wymaga zawsze podstawy prawnej lub Państwa zgody. Przetworzone dane osobowe zostają usunięte w momencie zrealizowania celu przetwarzania i gdy nie jest konieczne przestrzeganie ustawowego obowiązku ich przechowywania.

W momencie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udostępnienia określonych ofert, informujemy o konkretnych procesach, zakresie i celu przetwarzania danych, podstawie prawnej przetwarzania danych i okresie ich przechowywania.

§ 4 Poszczególne procesy przetwarzania danych

1. Udostępnienie i korzystanie ze strony internetowej

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Podczas łączenia się z naszą stroną internetową i korzystania z niej gromadzimy dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przekazuje automatycznie do naszego serwera. Te informacje są przechowywane tymczasowo w tzw. plikach log. Podczas wizyty na naszej stronie gromadzone są niżej wymienione dane, które są dla nas konieczne w celu umożliwienia funkcjonowania naszej strony internetowej pod względem technicznym oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa:

 • adres IP komputera
 • data i godzina połączenia się ze stroną
 • używana przeglądarka internetowa
 • system używany przez odwiedzającego stronę internetową

Na podstawie danych z pliku log można sporządzić pseudonimizowaną statystykę użytkownika. Taka statystyka pozwala nam na poprawienie funkcjonalności naszej strony.

b. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie podanych danych jest konieczne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju strony internetowej i służy w ten sposób zachowaniu prawnie uzasadnionego interesu firmy ITS.

c. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, jeśli nie będą konieczne w celu korzystania ze strony internetowej. Utrwalanie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie ich w plikach log jest konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości sprzeciwu. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

2. Newsletter

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zamówienia bezpłatnego newslettera. W celu regularnego przesyłania newslettera, potrzebne są następujących danych:

 • adres e-mail
 • forma zwracania się
 • nazwisko i imię

Po wybraniu przycisku „Wyślij“ Państwa dane są przesyłane z przeglądarki internetowej na nasz serwer internetowy. W celu przesyłania newsletterów Państwa dane są przesyłane do „Cleverreach“ i „MailChimp“, naszych partnerów w zakresie wysyłania newsletterów. W ramach współpracy z „MailChimp“, sporządzane są również spersonalizowane oceny sposobu korzystania z newsletterów. W tym celu rejestrowane i opracowywane są wskaźniki otwarć i wskaźniki kliknięć newsletterów.

Podczas wysyłania newsletterów korzystamy z tzw. procedury Double Opt-In, tzn. przesyłamy do Państwa newsletter po wcześniejszym zatwierdzeniu zgłoszenia za pośrednictwem przesłanego w tym celu linka w e-mailu potwierdzającym. W ten sposób chcemy zagwarantować, żeby tylko Państwo, jako właściciel podanego adresu e-mailowego mogli zapisać się do newsletteru. Państwa potwierdzenie musi zostać przesłane tuż po otrzymaniu e-maila potwierdzającego, ponieważ w innym przypadku Państwa zgłoszenie zostanie automatycznie usunięte z naszego banku danych. Zgoda udzielona na przechowywanie adresu mailowego oraz wykorzystywania go do wysyłania newsletterów może zostać przez Państwa w każdej chwili wycofana, np. za pośrednictwem linku „Rezygnuj” w newsletterze.

b. Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania adresu mailowego w celu wysyłania newsletterów stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie złożonej przez Państwa dobrowolnie poniższej zgody:

Zgoda:

Podając moje dane i wybierając przycisk „Wyślij“ wyrażam moją zgodę na przetwarzanie mojego adresu mailowego i mojego nazwiska i imienia w celu regularnego przesyłania newsletterów. W każdej chwili mogę zrezygnować z usługi przesyłania newsletterów klikając w tym celu na odpowiedni link znajdujący się na końcu newslettera.

W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę na gromadzenie danych osobowych podanych przeze mnie podczas procesu rejestracji.

Ocena sposobu korzystania z newsletterów umożliwia firmie ITS ustalenie zasięgu, uszczegółowienie oferty oraz jej optymalizację pod względem handlowym. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO.

c. Okres przechowywania

Adres mailowy oraz nazwisko i imię są przechowywane przez okres zamawiania usługi przesyłania newsletterów. Po wyrejestrowaniu się z usługi przesyłania newsletterów, adres e-mail oraz nazwisko i imię zostaną usunięte. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

3. Formularz kontaktowy dla ofiar prześladowań nazistowskich, krewnych i ich przedstawicieli

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem udostępnionego formularza lub przez przesłanie zapytania. W ramach procesu przesyłania Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania Państwa zgody, w formularzu znajduje się odwołanie do niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • Forma zwracania się
 • Imię i nazwisko
 • Instytucja
 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy i miejscowość
 • Kraj
 • Telefon
 • Adres e-mail  

Podanie wymienionych danych służy przyporządkowaniu Państwa zapytania, jego opracowaniu i udzieleniu Państwu odpowiedzi. Przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem dane osobowe zostają przesłane po zakończeniu opracowania do archiwum ITS i od tego momentu podlegają ochronie przez 25 lat. Przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem dane osobowe będą przekazywane po upływie 25-letniego okresu ochrony, w przypadku nowego zapytania o taką samą sprawę, do osoby składającej zapytanie.

W ramach porównywania danych z archiwum partnerskim Państwa dane osobowe będą przekazywane w formie kopii danych niezależnie od 25-letniego okresu ochrony, w ramach istniejącego pomiędzy ITS a archiwum partnerskim porozumienia międzynarodowego.

b. Podstawa prawna

Opisany powyżej (por. § 4 3. a.) proces przetwarzania danych mający na celu nawiązanie kontaktu lub przesłanie zapytania odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO DSGVO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody:

Deklaracja zgody:

Podając moje dane i wybierając przycisk „Wyślij“ wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska, mojej instytucji, mojego adresu, mojego numeru telefonu i mojego adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na moje zapytanie. Poza tym wyrażam zgodę na to, żeby dane poszukiwanej przeze mnie osoby były przetwarzane i powiązane ze mną. Są to poniższe dane obowiązkowe w formularzu udostępnionego na stronie internetowej:

 • Temat zapytania
 • Nazwisko i imię
 • Nazwisko rodowe
 • Płeć
 • Ewentualnie pseudonim
 • Data urodzenia (rok)
 • Miejsce urodzenia
 • Stan cywilny podczas prześladowania
 • Nazwisko i imię ojca
 • Nazwisko panieńskie i imię matki 

Jeżeli moje zapytanie dotyczy jeszcze żyjącego krewnego, zapewniam, że jestem uprawniony do podawania jego danych w zakresie zapytania o poszukiwanie.

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe związane z zapytaniem zostały przekazane do archiwum ITS , a w przypadku zapytania o taką samą sprawę po okresie ochrony trwającym 25 lat mogły zostać przekazane osobie składającej zapytanie.

Zostałem poinformowany, że przetwarzane w związku z moim zapytaniem dane osobowe zostaną przekazane bez zachowania 25-letniego okresu ochrony poniższym instytucjom, a tam przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i z przepisami międzynarodowymi:

 • Archives de l‘État en Belgique, Brüssel (Belgia)
 • Archives Nationales, Pierrefitte-sur Seine (Francja)
 • Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (Luksemburg)
 • Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Warschau (Polska)
 • The Wiener Library, London (Wielka Brytania)
 • Yad Vashem, Jerusalem (Izrael)
 • US Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington (USA)

W każdej chwili mogę wycofać zgodę na gromadzenie danych osobowych zebranych podczas korzystania z formularza kontaktowego.

c. Okres przechowywania

W przypadku złożenia zapytania o poszukiwanie przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez ITS zgodnie z artykułem 5 ust. 1 e RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym przez czas nieokreślony. Poza spełnieniem funkcji archiwalnej przez ITS ma to na celu umożliwienie przekazania danych osobowych osobie składającej zapytanie w tym samym celu po upływie 25 lat od daty Państwa zapytania, a w ten sposób umożliwienie kontaktu między osobami powiązanymi tym samym zapytaniem.

4. Formularz kontaktowy dla wniosków badawczych

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy Państwu nawiązanie z nami kontaktu za pośrednictwem udostępnionego formularza lub przez przesłanie zapytania. W ramach procesu przesyłania Państwa zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania Państwa zgody, w formularzu znajduje się odwołanie do niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli korzystają Państwo z formularza kontaktowego, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 • Forma zwracania się
 • Imię i nazwisko
 • Instytucja
 • Zawód
 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy i miejscowość
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Temat i projekt
 • Cel wniosku
 • Planowane badania
 • Informacje o planowanych publikacjach
 • Gotowość do powiązania z innymi wnioskodawcami

Podanie wymienionych danych ma na celu przyporządkowanie Państwa zapytania, jego opracowania i udzielenie Państwu odpowiedzi. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wyraźnie wyrażą Państwo zgodę na ich powiązanie.

W takim przypadku Państwa nazwisko, imię i adres mailowy zostaną przekazane innym użytkownikom, którzy poszukują kontaktu z innymi badaczami zajmującymi się podobną tematyką. Przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem dane osobowe będą przekazywane po zakończeniu opracowania zapytania do archiwum ITS.

b. Podstawa prawna

Opisane powyżej (por. § 4 4. a.) przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu dotyczącego wniosku badawczego zgodne jest z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody:

Deklaracja zgody:

Podając moje dane i wybierając przycisk „Wyślij“ wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego tytułu, imienia i nazwiska, mojej instytucji, mojego zawodu, mojego adresu, mojego numeru telefonu i mojego adresu e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o nawiązanie kontaktu dotyczącego wniosku badawczego. Poza tym wyrażam moją zgodę na przetwarzanie tematyki i projektu mojego wniosku badawczego, celu wniosku, danych o planowanych badaniach, moich danych o planowanych publikacjach i mojej gotowości do nawiązania kontaktów z innymi wnioskodawcami:

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe związane z zapytaniem zostały przekazane do archiwum ITS i były tam przechowywane. W przypadku zadeklarowanej przeze mnie gotowości do nawiązania kontaktów wyrażam zgodę, aby moje nazwisko, imię i adres e-mail zostały na zapytanie przekazane osobom prowadzącym podobne badania.

W każdej chwili mogę wycofać zgodę na gromadzenie danych osobowych zebranych podczas korzystania z formularza kontaktowego.

c. Okres przechowywania

W przypadku złożenia zapytania o poszukiwanie przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez ITS zgodnie z artykułem 5 ust. 1 e RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym przez czas nieokreślony. Ma to na celu spełnienie międzynarodowej funkcji archiwalnej ITS.

5. Darowizny

Oferujemy Państwu możliwość składania firmie IST darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu współpracujemy z naszym partnerem HelpDirect e.V. Klikając na przycisk „Darowizna“ otwiera się formularz online, który jest zarządzany przez HelpDirect e.V. jako administratora. W związku z przetwarzanymi w celu składania darowizn danych osobowych prosimy o zaznajomienie się z zamieszczoną Polityką prywatności.

§ 5 Przekazywanie danych

Dane osobowe są przekazywane osobom trzecim tylko w następujących przypadkach:

 • na podstawie udzielenia wyraźnej zgody wg art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO
 • jeśli jest to dopuszczalne zgodnie z prawem i na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy z Państwem
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. c RODO istnieje obowiązek prawny odnośnie przekazywania danych osobowych
 • przekazywanie danych jest konieczne na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO w celu zachowania prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych oraz nie istnieje powód założenia, że posiadają Państwo nadrzędne prawnie uzasadnione interesy odnośnie nieprzekazywania swoich danych osobowych.

§ 6 Stosowanie plików cookie

a. Rodzaj i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które w ramach Państwa wizyty na naszych stronach internetowych są przesyłane przez nas do przeglądarki urządzenia końcowego i tam zapisywane. Niektóre z funkcji naszej strony internetowej nie mogą być udostępnione pod względem technicznym bez zastosowania plików cookie. Różne rodzaje plików cookie umożliwiają dokonywanie różnych analiz. Pliki cookie są przykładowo w stanie rozpoznać używaną przez Państwa przeglądarkę podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej i przesyłają do nas różne informacje. Dzięki plikom cookie możemy m.in. oferować Państwu lepszą i bardziej efektywne funkcjonującą stronę internetową, dzięki temu, że możemy śledzić Państwa sposób korzystania z naszej strony internetowej i ustalić preferowane przez Państwa ustawienia (przykładowo kraj i język). Informacje przetwarzane za pośrednictwem plików cookie przez osoby trzecie są pobierane bezpośrednio z Państwa przeglądarki. Pliki cookie nie powodują na urządzeniu końcowym żadnej szkody. Nie mogą instalować żadnych programów oraz nie zawierają wirusów.

Na naszej stronie używane są różne rodzaje plików cookie, których rodzaj i funkcję wyjaśniliśmy poniżej:

Sesyjne pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Ten rodzaj plików cookie umożliwia rejestrację ID podczas sesji. Dzięki temu różne zapytania z Państwa przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji.

Stałe pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje stałe pliki cookie. Stałe pliki cookie to pliki, które są przechowywane na Państwa przeglądarce przez dłuższy okres czasu i przesyłają do nas informacje. Czas przechowywania jest uzależniony od rodzaju plików cookie. Możecie Państwo usuwać stałe pliki cookie we własnym zakresie zmieniając ustawienia przeglądarki.

Analityczne pliki cookie

Przy pomocy tych plików cookie mamy możliwość przeprowadzania analizy korzystania ze strony internetowej i polepszania wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Rejestrowane są np. informacje o tym, w jaki sposób nasza strona internetowa jest wykorzystywana przez użytkowników, jakie strony są najczęściej otwierane oraz czy na określonych stronach są wyświetlane komunikaty o błędach.

b. Podstawa prawna

Na podstawie opisanych celów korzystania (por. § 6. a.) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na korzystanie z plików cookie na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji („Cookie-Banner“), to zgodność z prawem stosowania plików cookie wynika dodatkowo z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO.

c. Okres przechowywania

Jeśli dane zbierane za pośrednictwem plików cookie nie są niezbędne do wyżej opisanych celów, są usuwane. Wykraczające poza ten zakres przechowywanie danych może mieć miejsce w pojedynczych przypadkach, jeżeli jest to ustawowo wymagane.

d. Konfiguracja ustawień przeglądarki

Większość przeglądarek jest tak skonfigurowana, aby domyślnie akceptować pliki cookie. Możliwa jest jednak zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, że będą akceptowane tylko określone pliki cookie, albo nie będą akceptowane żadne pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku dezaktywacji plików cookie w przeglądarce nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszego serwisu internetowego. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest usunięcie wcześniej zapisanych plików cookie lub wyświetlenie okresu ich przechowywania. Poza tym możliwe jest ustawienie przeglądarki w taki sposób, że będzie ona informowała o zapisaniu plików cookie. Różne rodzaje przeglądarek mogą się różnić w swoim sposobie działania, dlatego prosimy skorzystać z menu pomocy w przeglądarce odnośnie możliwości konfiguracji.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić wszystkie połączenia osób trzecich z przeglądarką internetową, polecamy zainstalowanie opracowanych specjalnie w tym celu wtyczek.

§ 7 Narzędzia do monitorowania i narzędzia do analizy

W celu zapewnienia ciągłej optymalizacji i zgodnego z zapotrzebowaniem funkcjonowania naszej strony internetowej korzystamy z narzędzi do monitorowania i z narzędzi do analizy. Przy pomocy narzędzi do monitorowania mamy możliwość statystycznej rejestracji korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników i dzięki zdobytej wiedzy nadal możemy rozwijać nasz serwis internetowy. Ze względu na powyższe interesy podstawą prawną wykorzystywania opisanych poniżej narzędzi do monitorowania i narzędzi do analizy jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. Jeżeli na podstawie informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej („Cookie-Banner“) uzyskaliśmy Państwa zgodę na wykorzystywanie plików cookie, to zgodne z prawem korzystanie z tych plików wynika dodatkowo z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO. W poniższym opisie narzędzi do monitorowania i narzędzi do analizy można uzyskać również informację o celach przetwarzania danych osobowych oraz o przetwarzanych danych osobowych.

1. Google Analytics, Google-Signale

Niniejszy portal korzysta z Google Analytics – internetowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland („Google“), łącznie z Google-Signale. Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej.

Informacje uzyskiwane przez pliki cookie, przykładowo informacje o czasie, miejscu i częstotliwości korzystania ze strony internetowej są standardowo  przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku korzystania z Google Analytics nie jest wykluczone, że pliki cookie wykorzystywane przez Google Analytics poza adresem IP będą również gromadziły inne dane osobowe. Informujemy, że Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, lub też osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

Informacje uzyskane przez pliki cookie są wykorzystywane przez Google na zlecenie administratora tej strony internetowej w celu dokonania oceny sposobu korzystania z serwisu internetowego, w celu sporządzania raportów aktywności na stronie internetowej i w celu realizowania powiązanych z korzystaniem z Internetu usług wobec administratora strony internetowej. Informujemy, że Google Analytics jest tak skonfigurowany na stronie internetowej, aby umożliwić sporządzenie rozszerzonych raportów o korzystaniu ze strony internetowej. Jeżeli ustawienia Państwa przeglądarki i plików cookie dopuszczają rejestrowanie cech demograficznych i zainteresowań użytkownika, to Google Analytics dostarcza odpowiednich raportów. Przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi z Google.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji serwisu internetowego.

Nie jest wykluczone, że zamieszczane przez Google Analytics pliki cookie poza adresem IP będą również zbierały inne dane osobowe. W celu zablokowania rejestrowania informacji o sposobie korzystania przez Państwa ze strony internetowej przez Google Analytics i przesyłanie do Google Analytics, pod poniższym linkiem można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wtyczka blokuje przesyłanie informacji o Państwa wizycie na stronie internetowej do Google Analytics. Nie blokuje jednak innych analiz.

Informujemy, że z wyżej opisanej wtyczki nie można korzystać podczas wizyty na naszej stronie internetowej na przenośnych urządzeniach końcowych (smartphone lub tablet). W przypadku korzystania z przenośnego narzędzia końcowego można zablokować gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Google Analytics klikając na następujący link:

Po kliknięciu na ten link zostaje w przeglądarce zostaje umieszczony tzw. plik opt-out cookie. Blokuje on przekazywanie informacji o Państwa wizycie na stronie internetowej do Google Analytics. Należy pamiętać o tym, że plik opt-out cookie jest przeznaczony tylko dla tej przeglądarki i tylko dla tej domeny. Jeżeli pliki cookie na tej przeglądarce zostaną usunięte, usunięty zostanie również plik opt-out cookie. Aby w dalszym ciągu zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics należy ponownie wybrać link. Korzystanie z pliku opt-out cookie jest możliwe także stanowi także alternatywę do w/w wtyczki podczas korzystania z przeglądarki na komputerze.

Aby zagwarantować jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych na serwisie internetowym, Google Analytics został rozszerzony o kod „anonymizeIp“. Kod powoduje usunięcie ostatnich 8 bitów adresów IP, a w ten sposób Państwa adres IP jest rejestrowany anonimowo (tzw. IP-Masking). Adres IP jest skracany przez Google jeszcze przed przeniesieniem go na terenie Unii Europejskiej lub do innych krajów objętych konwencją o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a dzięki temu również zanonimizowany. Tylko w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w USA jest przenoszony pełny adres IP i tam skracany.

Funkcja Google-Analytics – Google-Signale udostępnia protokoły zbiorcze o wykraczającym poza jedno urządzenie zachowaniu się osób korzystających z tej strony internetowej oraz różnych grup użytkowników, którzy są zalogowani do sieci Google i uruchomili spersonalizowane wyświetlanie. Poprzez aktywowanie spersonalizowanego wyświetlania Google może rozwinąć kompleksowy wgląd w interakcje użytkowników z Online-Property na różnych przeglądarkach i narzędziach. Dzięki zastosowaniu funkcji Google-Signale można np. śledzić, w jaki sposób użytkownik szuka na urządzeniu końcowym na tym portalu formularza, a później powraca, aby zakończyć zapytanie na innym urządzeniu końcowym. Raporty z różnych urządzeń opierają się tak, jak inne raporty sporządzone przez Google-Analytics, na próbach wyrywkowych. ITS nie ma zatem możliwości zidentyfikowania pojedynczych osób odwiedzających  portal. Google może zidentyfikować odwiedzających portal, o ile podczas wizyty na tym portalu użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google.

Jeżeli użytkownik uruchomił na swoim koncie Google spersonalizowane wyświetlanie, Google dostarcza wyświetlenia na podstawie wielu czynników, między innymi rodzaju oglądanego przez użytkownika portalu oraz zainstalowanych na jego urządzeniu  mobilnych aplikacji, cookies w jego przeglądarce i ustawieniach na jego koncie Google, portalu i aplikacjach, które użytkownik odwiedził i które należą do przedsiębiorstwa, które włącza wyświetlenia na Google, aktywność użytkownika na innych urządzeniach, wcześniejsze interakcje z wyświetleniami lub usługami reklamowymi Google, aktywność użytkownika i informacje na koncie Google. Podczas korzystania z Google-Signale raporty obejmujące różne narzędzia są rozszerzane o różne modelowane dane, jak np. użytkownik wg urządzenia i nakładania się na siebie urządzeń, kategoria urządzenia i system operacyjny, wiek, płeć i in.

Zwracamy uwagę na to, że można zapobiec wykorzystywaniu danych o zachowaniu się użytkownika w Internecie na różnych urządzeniach, wyłączając personalizację wyświetleń pod poniższym linkiem: https://adssettings.google.de/anonymous. Jednak również w przypadku wyłączenia personalizacji wyświetleń nadal mogą być wyświetlane reklamy na podstawie czynników takich jak lokalizacja użytkownika, która wynika z jego adresu IP, typu przeglądarki oraz używanych w ostatnim czasie haseł w wyszukiwarce.

2. Matomo

Serwis internetowy wykorzystuje Matomo, oprogramowanie Open-Source do analizy statystycznej wejść użytkownika na stronę internetową. W tym celu korzystamy z plików Matomo Cookie (por. § 6). Uzyskane przez te pliki cookie informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej są przesyłane do naszego serwera, a następnie łączone w celu utworzenia pseudonimizowanego profilu użytkownika. Umożliwia nam to dokonanie oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz przeprowadzenie zgodnych z zapotrzebowaniem zmian na stronie internetowej. Te informacje nie są przekazywane osobom trzecim. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi dotyczącymi Państwa. Przyporządkowanie adresu IP jest uniemożliwione na skutek anonimizacji dzięki zastosowaniu IP-Masking. Matomo jest skonfigurowane na naszej stronie internetowej tak, aby możliwe było zachowanie dokonanego przez ustawienia „Do-Not-Track“ w przeglądarce.

Istnieje możliwość zablokowania zapisywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Informujemy, że w takim przypadku nie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji serwisu internetowego.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie i ocenę informacji, możliwe jest wyrażenie braku zgody za pośrednictwem poniższego linku. W przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik Opt-Out-Cookie, co skutkuje tym, że Matomo nie gromadzi żadnych danych o wizytach na stronie internetowej.

Informacja na stronie internetowej jest aktualnie gromadzona przez Matomo. Prosimy kliknąć tutaj, aby Państwa wizyty nie były już więcej rejestrowane.

§ 8 Wtyczki

W celu zwiększenia stopnia rozpoznawalności naszej strony na podstawie art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO korzystamy z wtyczek sieci społecznościowych Facebook, Google+ i Twitter. Zastosowanie wtyczek sieci społecznościowych w celach reklamowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu przepisów RODO. Zgodne z ochroną danych korzystanie z wtyczek sieci społecznościowych leży w zakresie odpowiedzialności właściwego usługodawcy. Aby umożliwić Państwu jak najlepszą ochronę, włączyliśmy na naszej stronie internetowej zastosowane wtyczki sieci społecznościowych przy użyciu metody podwójnego kliknięcia.

1. Facebook, Google+ i Twitter

Na naszych stronach znajdują się wtyczki sieci społecznościowych „Facebook“( Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), „Google+“ (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland) i “Twitter” (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA). Te usługi są oferowane przez dane przedsiębiorstwa („usługodawca“). W ramach naszej strony internetowej wtyczki sieci społecznych są oznaczone przez odpowiedni przycisk. Na podstawie danych przekazanych przez wtyczki sieci społecznościowych dany usługodawca może przyporządkować użytkownika do konta utworzonego przez usługodawcę. Aby zwiększyć ochronę danych na naszej stronie internetowej, wtyczki sieci społecznościowych są zintegrowane z naszą stroną internetową przy zastosowaniu tzw. „rozwiązania podwójnego kliknięcia“. Dzięki temu gwarantujemy, że podczas otwarcia jednej z naszych stron internetowych zawierającą taką wtyczkę nie zostaje utworzone automatyczne połączenie z serwerem danego usługodawcy.

Aktywacja funkcji danej wtyczki sieci społecznościowej odbywa się dwustopniowo. Aby włączyć wtyczkę sieci społecznościowej należy najpierw kliknąć na znajdujący się na naszej stronie internetowej link. W ten sposób najpierw włączona zostaje wtyczka sieci społecznościowej, a przeglądarka tworzy połączenie z serwerem danego usługodawcy. Klikając po raz drugi można współdziałać z wtyczką sieci społecznościowej i przykładowo przesłać swoje polecenie. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, usługodawca takiej sieci może przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do jego profilu. Jeżeli współdziałają Państwo z wtyczką sieci społecznej poprzez kliknięcie, wówczas odpowiednia informacja zostaje przesłana bezpośrednio na serwer usługodawcy i tam zapisana. Informacje mogą być poza tym publikowane w sieci społecznościowej i wyświetlane w kontaktach użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce tego rodzaju bezpośredniego przyporządkowania zebranych na naszej stronie danych do swojego profilu, przed wejściem na naszą stronę internetową należy się wylogować z konta w sieci społecznościowych.

Zakres i cel gromadzenia danych przez daną usługę oraz przetwarzanie i korzystanie przez nią z danych osobowych są określone w informacji o ochronie danych osobowych zamieszczonych bezpośrednio na stronie internetowej usługodawcy. Tam też można uzyskać dalsze informacje o prawach dotyczących ochrony danych i możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084 

b) Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl

c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA

https://twitter.com/privacy?lang=pl

§ 9 Hiperłącza

Na naszej stronie internetowej znajdują się tzw. hiperłącza do stron internetowych innych usługodawców. Podczas aktywacji takiego hiperłącza są Państwo przekierowywani z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronę internetową innych usługodawców. Można to rozpoznać m.in. po zmianie URL. Nie możemy przejąć odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na to, czy te przedsiębiorstwa przestrzegają przepisów o ochronie danych. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez te przedsiębiorstwa najlepiej uzyskać bezpośrednio na tych stronach internetowych.

§ 10 Prawa osób, których dotyczą dane

Dla osoby, której dane dotyczą, na podstawie przepisów RODO wynikają następujące prawa:

 • Zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo prawo do informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostały lub będą przekazane Państwa dane, planowanym okresie przechowywania, mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do wniesienia skargi, pochodzenia danych, o ile nie zostały one pobrane przez nas, o przekazywaniu danych do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych oraz o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem i ewentualnie szczegółowych informacji na temat tych danych.
 • Zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych przechowywanych przez nas danych osobowych.
 • Zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo prawo do usunięcia przechowywanych przez nas swoich danych osobowych, o ile przetwarzanie nie służy do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, nie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń..
 • Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo z art. 18 RODO przysługuje Państwu również, jeżeli zgodnie z art. 21 RODO nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych.
 • Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę. Skutkuje to tym, że nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych, które opierało się na tej zgodzie.
 • Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można się zwrócić do organu nadzorczego właściwego dla stałego miejsca pobytu, miejsca pracy lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

§ 11 Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO przysługuje Państwu zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile są ku temu powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W przypadku reklamy bezpośredniej posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez konieczności podawania informacji o szczególnej sytuacji.

§ 12 Bezpieczeństwo danych i działania zabezpieczające

Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i do traktowania danych osobowych jako informacji poufnych. Aby uniknąć manipulowania, utraty lub nadużycia przechowywanych przez nas danych osobowych, podejmujemy szeroko zakrojone techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające, które są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technologicznego. Działanie te obejmują m.in. zastosowanie uznanych procedur kodowania (SSL).
Informujemy, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony danych i w/w działań zabezpieczających mogą nie być przestrzegane przez inne, nie podlegające pod nasz zakres odpowiedzialności osoby lub instytucje. W szczególności udostępnione nieszyfrowane dane, np. jeżeli zostaną one przekazane w mailu – mogą zostać przeczytane przez osoby trzecie. Nie mamy na to żadnego wpływu pod względem technicznym. W zakresie odpowiedzialności użytkownika leży zabezpieczenie udostępnianych przez niego danych przed nadużyciem poprzez ich szyfrowanie lub w inny sposób.

Support us