Szczegółowy opis zapytania

W zależności od wybranej przez Państwa opcji pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia. Mogą w nich Państwo podać dokładniejsze informacje, które pomogą nam odpowiedzieć na Państwa zapytanie:

  • Dokumenty konkretnej osoby: Poszukują Państwo informacji o konkretnych osobach. W ramach jednego zapytania można podać do 10 nazwisk.
  • Dokumenty na konkretny temat: Potrzebują Państwa wsparcia merytorycznego przy przygotowywaniu lub realizacji ogólnego projektu (badawczego, wydawczego, edukacyjnego, upamiętniającego, medialnego itp.).
  • Poszukiwanie członków rodziny: Poszukują Państwo zaginionych bliskich lub chcą nawiązać kontakt z rodziną.

Dane poszukiwanej osoby

Wszelkie informacje, jakie są Państwo nam w stanie podać, mogą nam pomóc w wyszukiwaniu dokumentów. Im więcej dat, miejsc, nazwisk i wydarzeń Państwo wymienią, tym lepiej. Informacje te powinny dotyczyć okresu trwania prześladowań lub pierwszych lat po wojnie.
Imię *
Nazwisko *
Miejsce lub kraj urodzenia
Nazwisko przy urodzeniu
Pseudonimy
Ostatni znany adres
Imię i nazwisko ojca
Imię i nazwisko matki
Data zgonu
Miejsce zgonu
Imię i nazwisko męża/żony
Proszę pokrótce opisać posiadane dokumenty *
Dozwolony format: jpg/jpeg/gif/png/pdf (max. 50 MB)

Wyszukiwanie tematyczne

Proszę opisać swój projekt w kilku słowach. Również istniejące wyniki badań lub dalsze informacje na Państwa temat są dla nas pomocne. Należy pamiętać, że w celu wyszukania konkretnych osób należy wybrać odpowiednią pozycję menu powyżej.
Dozwolony format: jpg/jpeg/gif/png/pdf (max. 50 MB)

Dane osoby składającej zapytanie

W celu opracowania Państwa zapytania potrzebne są nam Państwa dane. Otrzymane dane zostaną zanonimizowane. The Arolsen Archives ocenia również dane przetworzone w celu zachowania anonimowości. Więcej informacji można znaleźć w naszym polityka provacy. Proszę zwrócić uwagę, że pomocne może być wprowadzenie danych, jeśli chcesz skontaktować się z krewnymi.
Imię *
Nazwisko *
Nazwisko rodowe
Instytucja
Numer telefonu
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość

Ogólne

Aby móc Państwu jak najskuteczniej pomóc, potrzebujemy informacji o celu Państwa zapytania.
Proszę podać datę kontaktu, numer referencyjny itp.
Kiedy?
W jakiej formie? (Książka, artykuł prasowy, Internet, ...) *
Na kiedy potrzebują Państwo tych informacji? *
Proszę podać przyczynę pilności zapytania? *
Podanie swoich danych w polach oznaczonych jako obowiązkowe (*) oraz kliknięcie przycisku „Wyślij” są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu opracowania Państwa zapytania zgodnie z polityką prywatności.