Arolsen Archives działają na rzecz konserwacji oraz udostępnienia całemu światu swych wyjątkowych zbiorów dokumentów dotyczących prześladowań nazistowskich. Poszukujemy śladów osób prześladowanych przez reżim nazistowski, odpowiadamy na zapytania dotyczące ofiar oraz Ocalonych i po dziś dzień łączymy rodziny rozdzielone niegdyś przez Holokaust, prześladowania mniejszości oraz pracę przymusową.

Dokumenty ze zbiorów Arolsen Archives mają ogromny potencjał badawczy. W ramach konferencji i warsztatów nawiązujemy kontakty z ekspertami z różnych dziedzin z całego świata i wskazujemy interesujące tematy badawcze w naszych publikacjach oraz wykładach. Zainteresowani badacze mogą zawsze liczyć na nasze wsparcie.

Utrzymując pamięć o zbrodniach nazistowskich i wielu milionach ofiar tychże zbrodni, zwracamy jednocześnie uwagę społeczeństwa na współczesne formy antysemityzmu i ataków na demokrację. Pomagamy również w działaniach edukacyjnych i upamiętniających w wielu miejscach na świecie za pośrednictwem wystaw czasowych, warsztatów dla nauczycieli, kampanii internetowych, akcji na portalach społecznościowych, a także prostych w zastosowaniu materiałów edukacyjnych.

Dokumentacja i archiwizacja

Od hermetycznej służby poszukiwawczej do otwartego, profesjonalnego, przyjaznego dla użytkowników archiwum: w ciągu ostatnich 10 lat Arolsen Archives przeszły całkowitą przemianę.

Dowiedz się więcej

Outreach w Europie Środkowo-Wschodniej

Nasze przedstawicielstwo „Outreach Eastern Europe” przenosi Arolsen Archives i ich usługi do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, gdyż obszary te były w szczególny sposób dotknięte nazistowskimi prześladowaniami. Tutaj wspieramy rodziny ofiar w wyjaśnianiu wojennych losów ich krewnych. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy na miejscu nowe oferty edukacyjne i informacyjne.

Dowiedz się więcej
Support us
Nauczyć się więcej