Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 4 września w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędzie się otwarcie wystawy plakatowej #StolenMemory. Gościem honorowym jest Pani Wanda Różycka-Bilnik, która opowie zaproszonym uczniom o losach swojego ojca Czesława Bilnika. 

Support us
Nauczyć się więcej