Szczególną cechą #StolenMemory jest połączenie informacji, pamięci, podejścia do historii lokalnej i możliwości aktywnego uczestnictwa w kampanii. W ten sposób instytucja chce również pozyskać wolontariuszy do poszukiwań krewnych – np. młodzież szkolną uczestniczącą w polsko-niemieckich projektach edukacyjnych.

W zbiorach Arolsen Archives nadal znajduje się jeszcze ok. 2500 przedmiotów osobistych będących własnością byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Duża część, bo co najmniej 900 przedmiotów, należy do polskich ofiar prześladowań narodowego socjalizmu: kobiet i mężczyzn, którzy walczyli przeciwko reżimowi, musieli wykonywać roboty przymusowe lub jako ludność cywilna byli deportowani przez narodowych socjalistów do obozów koncentracyjnych. Celem akcji, która została zainicjowana w 2016 roku, jest odnalezienie krewnych i zwrot pamiątek rodzinom.

#StolenMemory w Polsce

Od 2019 roku bardzo dobrze układa się współpraca z różnymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce. Wystawa plakatów #StolenMemory została pokazana w kilku miastach Polski z okazji 80. rocznicy napaści na Polskę i wybuchu Drugiej Wojny Światowej

O projektach w Polsce

Działalność Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

We współpracy z Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu/Auschwitz (MDSM), #StolenMemory po raz pierwszy w 2019 r. stało się projektem edukacyjnym: Młodzież bada biografie i dokumenty, losy mieszkańców regionu, szuka śladów i z powodzeniem pomaga odnajdywać rodziny. Wraz z Arolsen Archives Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży umożliwia polsko-niemieckim i trójstronnym grupom młodzieżowym udział w kampanii #StolenMemory – w ramach programu finansowania „Wege zur Erinnerung”, a także w ramach regularnych projektów wsparcia.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu odnaleźli w ramach kampanii Stanisławę Bury, siostrzenicę byłego więźnia obozu koncentracyjnego Stefana Bastera, aby przekazać jego obrączkę ślubną.

Projekty szkolne i edukacyjne

Przedmioty osobiste, taz zwane „Effekten“ i losy ich właścicieli są namacalne i oferują ekscytujące możliwości uczenia się w oparciu o badania na temat prześladowań nazistowskich zarówno w klasie, jak i w ramach projektów. Jeśli chcesz sięgnąć głębiej, możesz pomóc w odnalezieniu rodzin.

Jednostka edukacyjna I, Wstęp

Jednostka edukacyjna II

Jednostka edukacyjna III

Edukacja o zasięgu regionalnym

Projekt ten ma szczególny potencjał jeśli chodzi o grupy polsko-niemieckie: Poprzez indywidualne losy prześladowanych przez narodowy socjalizm, których dokumenty i rzeczy osobiste przechowywane są w Arolsen Archives, do niemal każdej lokalizacji w Niemczech i Polsce można stworzyć regionalne powiązanie do miejsc pamięci oraz miejsc zamieszkania grup partnerskich. Młodzi ludzie z Niemiec i Polski mogą wspólnie i aktywnie uporać się z własną historią Drugiej Wojny Światowej oraz z narodową historią swojego sąsiada i przyczynić do jej dalszego utrwalania w ramach #StolenMemory.

#StolenMemory łączy młodzież

Istnieje wiele możliwości włączenia #StolenMemory do polsko-niemieckich projektów miejsc pamięci. Was również zachęcamy do udziału w tej ważnej akcji wraz z Waszą polsko-niemiecką grupą młodzieży. Pomożecie w ten sposób zachować pamięć o byłych prześladowanych!

Support us
Nauczyć się więcej