Wystawy #StolenMemory opowiadają historie ofiar nazizmu, których przedmioty osobiste trafiły do zbiorów Arolsen Archives. Z pomocą wolontariuszy Arolsen Archives poszukują rodzin osób prześladowanych i zwracają im pamiątki. Wystawy były już prezentowane w wielu miastach Europy. W tym miejscu możesz zwiedzić wybrane wystawy w formie cyfrowej.

Support us
Nauczyć się więcej