Cieszymy się, gdy nasze posty wywołują dyskusje i z zadowoleniem przyjmujemy komentarze i sugestie użytkowników.

Ważne jest dla nas, aby te dyskusje były zawsze otwarte, uprzejme i pełne szacunku.

Upewnij się, że Twoje posty są konstruktywne i nie zawierają mowy nienawiści. Nie stosuj celowych prowokacji. Wszystkie cytaty należy oznaczać. Prosimy o nienaruszanie praw autorskich.

Szczegółowe zasady mają zastosowanie do dyskusji we wszystkich kanałach mediów społecznościowych Arolsen Archives. Posty naruszające te zasady będą usuwane lub ukrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia użytkowników z naszych kanałów w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń naszej netykiety. Użytkownicy, którzy zostali wykluczeni, będą mogli ponownie uczestniczyć w dyskusjach, jeśli zdystansują się od swoich komentarzy i zobowiążą się do przestrzegania zasad w przyszłości.

Aby umożliwić wszystkim użytkownikom udział w konstruktywnych dyskusjach i sprawić, że uczestnictwo będzie miało charakter inkluzywny, zasady obowiązujące w Archiwum Arolsen mają również zastosowanie do naszych kanałów w mediach społecznościowych.

 

Zasady te dotyczą wszystkich naszych kanałów:

Reagujemy natychmiast i podejmujemy odpowiednie działania, gdy użytkownicy zaprzeczają lub relatywizują zbrodnie nazistowskie. Odpowiednie działania obejmują zarówno zgłaszanie danych użytkowników, jak i wnoszenie oskarżeń o popełnienie przestępstwa. Tego typu treści będą oczywiście ukrywane lub usuwane.

Nie tolerujemy dyskryminacji i zniesławiania innych osób, zwłaszcza jeśli chodzi o ich pochodzenie, przynależność religijną, narodowość, orientację seksualną, płeć lub stan fizyczny.

Wszelkie wypowiedzi o charakterze obraźliwym, pornograficznym, podżegającym lub przestępczym będą ukrywane lub usuwane.

Jako instytucja międzynarodowa nie reagujemy na żądania użytkowników, aby dostosowywać i podporządkowywać nasze teksty i posty narracjom narodowym i politycznie motywowanemu językowi. Staramy się jednak uwidaczniać różne punkty widzenia na zbrodnie nazistowskie i Holokaust.

W przypadku linków do zewnętrznych stron internetowych zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia treści, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linku. Jeśli treść narusza zasady, link zostanie usunięty.

Reklamy, w tym kampanie polityczne i reklamy partii politycznych, będą ukrywane lub usuwane,. Dotyczy to również twierdzeń i teorii spiskowych, które są rozpowszechniane z zamiarem manipulacji i są nieprawdziwe lub bezpodstawne.

Posty i komentarze, które nie są tematycznie związane z publikowanymi przez nas postami, będą usuwane.

Komentarze botów, stanowiące część szerszej kampanii, będą usuwane, a ich nadawcy blokowani.

 

Zastrzeżenie

Wszyscy użytkownicy są odpowiedzialni za swoje posty.

Komentarze w naszych kanałach społecznościowych są publiczne i mogą być cytowane.

Support us
Nauczyć się więcej