Cyfrowe oferty w międzynarodowej pedagogice pamięci. Badanie i odkrywanie historii nazistowskich prześladowań w oparciu o historyczne obiekty i dokumenty.

 
 

Termin: 21. – 25.08.2021, MDSM Oświęcim

Organizatorzy:  MDSM Oświęcim, Arolsen Archives/Niemcy
 
Koordynacja: Elżbieta Pasternak, Elisabeth SchwabauerAnna Meier-Osiński

 

Co jest „istotą“ uczenia się historii w miejscach pamięci dzisiaj, szczególnie w kontekście polsko-niemieckim oraz polskiej i niemieckiej kultury pamięci? Jakie są cele pracy pedagogicznej w miejscach pamięci? Jakie metody edukacyjne w pracy z młodzieżą są najbardziej adekwatne? Te pytania towarzyszyć będą uczestnikom podczas dyskusji w ramach polsko-niemieckiego seminarium. Szczególnej uwadze poddamy znaczenie historycznych dokumentów oraz efektów, osobistych przedmiotów, które stały się świadkami historii. W okresie narodowego socjalizmu administracja obozów koncentracyjnych wytworzyła niezliczoną ilość dokumentów. Wiele osobistych przedmiotów należących do osób prześladowanych zostało im odebranych w obozach koncentracyjnych.

Dziś ocalałe dokumenty i przedmioty jako świadectwa historyczne mogą być wykorzystane w pracy pedagogicznej w miejscach pamięci, placówkach edukacji pozaszkolnej i w szkołach. Pierwszy krok w tym obszarze wykonał Arolsen Archives w ramach projektów #Stolen Memory (zwrot osobistych przedmiotów członkom rodzin ofiar) oraz „document-ED”(„documents“+„education“, przygotowanie i podsumowanie wizyty w miejscu pamięci z wykorzystaniem dokumentów). Wyniki i doświadczenia z obu projektów oraz materiały edukacyjne i narzędzia zostaną przedstawione i przetestowane podczas warsztatów. Rozważymy także zastosowanie wybranych metod pracy on-line z młodzieżą z Polski i Niemiec na przykładzie warsztatów oferowanych przez MDSM i PM Auschwitz-Birkenau.

Seminarium oferuje możliwość pogłębionej konfrontacji z miejscem historycznym Auschwitz. Poprzez oprowadzania, rozmowy z ekspertami i świadkami historii objaśniony zostanie szeroki kontekst pedagogiki pamięci w ujęciu polsko-niemieckim, co ma zmotywować absolwentów seminarium do inicjowania wizyt studyjnych dla niemieckiej i polskiej młodzieży.

Zachęcamy do zapoznania się przed seminarium z:

 

 • Warunki uczestnictwa:
  Seminarium jest adresowane do pedagogów miejsc pamięci, multiplikatorów i nauczycieli z Polski i Niemiec, którzy w przyszłości planują przeprowadzenie polsko-niemieckiego projektu dla młodzieży w miejscach pamięci o zbrodniach narodowego socjalizmu.
 • Liczba uczestników jest ograniczona: zapraszamy 10 uczestników z Polski i 10 uczestników z Niemiec. Zaproszenie skierowane jest do osób z potwierdzonym pełnym zaszczepieniem przeciw SARS-CoV-2 lub negatywnym testem. PNWM może dofinansować koszty testów. Kwota dofinansowania na ten cel nie może przekroczyć 80% łącznej sumy kosztów badań. Dofinansowanie obejmuje koszty wykonania jednego testu na uczestnika. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest otrzymanie dofinansowania do kosztów dodatkowego testu. Wykonanie badań musi się odbyć najwcześniej 48 godziny przed przyjazdem na miejsce realizacji programu.
 • Codziennie, przed rozpoczęciem zajęć seminaryjnych, wszyscy uczestnicy będą testowani szybkim testem, który zapewnią organizatorzy. Prosimy o zapoznanie się z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w MDSM: www.mdsm.pl
 • Zakwaterowanie w MDSM jest możliwe w pokojach dwu- lub jednoosobowych. Prosimy o zaznaczenie preferencji w formularzu zgłoszeniowym.
 • Praca seminaryjna odbywa się z tłumaczeniem.
 • Koszty podróży nie są zwracane.
 • Seminarium kończy się 26.08.2021 po obiedzie. MDSM jest pomocny w organizacji fakultatywnych propozycji zgodnie z zainteresowaniami uczestników. Prosimy o zaznaczenie preferencji w formularzu zgłoszeniowym.
 • Po seminarium przygotowane zostaną certyfikaty uczestnictwa i dosłane pocztą.
 • Prosimy o dosłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 11.07.2021 na adres pasternak@mdsm.pl
 • Dalsze informacje o MDSM Oświęcim dostępne są na stronie internetowej: www.mdsm.pl
 • Opłata seminaryjna dla uczestników z Polski wynosi 100,00 PLN, dla uczestników z Niemiec 100,00 Euro. Wpłaty można dokonać przelewem na konto MDSM lub na miejscu w Recepcji. IBAN: PL 04 1240 4155 1111 0000 4632 5585 SWIFT (BIC): PKOPPLPW
Support us
Nauczyć się więcej