Od 4 do 8 grudnia 2022 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędzie się polsko-niemieckie seminarium „Przedmioty i dokumenty. Świadkowie historii – nowe koncepcje w międzynarodowej pedagogice pamięci”. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich edukatorów pamięci, multiplikatorów i nauczycieli.

Co jest „istotą“ uczenia się historii w miejscach pamięci dzisiaj, szczególnie w kontekście polsko-niemieckim oraz polskiej i niemieckiej kultury pamięci? Jakie są cele pracy pedagogicznej w miejscach pamięci? Jakie metody edukacyjne w pracy z młodzieżą są najbardziej adekwatne? Te pytania będą towarzyszyć uczestnikom polsko-niemieckiego seminarium.

Szczególnej nacisk zostanie położony na znaczenie historycznych dokumentów oraz „efektów”, osobistych przedmiotów, które stały się świadkami historii. W okresie narodowego socjalizmu administracja obozów koncentracyjnych wytworzyła niezliczoną liczbę dokumentów. Wiele osobistych przedmiotów należących do osób prześladowanych zostało im skonfiskowanych w obozach koncentracyjnych. Dziś zachowane dokumenty i przedmioty, będące świadectwami historycznymi mogą być wykorzystane w pracy pedagogicznej w miejscach pamięci, placówkach edukacji pozaszkolnej i w szkołach.

Pierwszy działania w tym obszarze wykonało Arolsen Archives – w ramach projektów #StolenMemory (zwrot osobistych przedmiotów członkom rodzin ofiar) oraz „documentED” (documents + education, przygotowanie i podsumowanie wizyty w miejscu pamięci z wykorzystaniem dokumentów). Wyniki i doświadczenia z obu projektów oraz materiały edukacyjne i narzędzia zostaną przedstawione i przetestowane podczas warsztatów. Seminarium oferuje możliwość pogłębionej konfrontacji z miejscem historycznym Auschwitz-Birkenau. Poprzez oprowadzania, rozmowy z ekspertami i świadkami historii objaśniony zostanie szeroki kontekst pedagogiki pamięci w ujęciu polsko-niemieckim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MDSM.

Support us
Nauczyć się więcej