12 lipca w Gostyniu nastąpi uroczyste otwarcie pierwszej polskiej wystawy #StolenMemory. Miejscowym historykom z Gostynia udało się, odnaleźć kilka rodzin byłych więźniów obozów koncentracyjnych i zwrócić im pamiątki. Wystawa pokazuje przebieg wojennych losów ich krewnych.

Support us