W dniach od 30.1. do 3.2. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyło się seminarium dla organizatorów projektów, którzy w ramach pracy z młodzieżą planują skorzystać z kampanii #StolenMemory, polsko-niemieckiego projektu edukacyjnego. Seminarium zostało zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) i Arolsen Archives.

Podczas trawjącego seminarium 30-tu polskich i niemieckich nauczycieli miało okazję poznać zasoby Arolsen Archives oraz ich potencjał w zakresie działalności edukacyjnej i poszukiwawczej. Warsztaty obejmowały praktyczne wykorzystanie źródeł historycznych z Arolsen Archives podczas przygotowań do wizyty w miejscach pamięci oraz odczytywanie dokumentów za pomocą przewodnika elektronicznego e-Guide. Centralnym punktem seminarium była kampania i wystawa #StolenMemory, a także zaprezentowane przez Arolsen Archives możliwości włączenia kampanii do prowadzonych przez MDSM projektów wymiany młodzieży oraz lokalnych projektów dot. upamiętniania. Grupy, które zadeklarują uczestnictwo w kampanii #StolenMemory, będą objęte patronatem przez Arolsen Archives i otrzymają wszystkie niezbędne materiały dokumentacyjne.

Kontekst: Pod koniec 2019 r. podpisano umowę o współpracy między Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) a Arolsen Archives. Przewiduje ona włączenie kampanii #StolenMemory do polsko-niemieckich projektów wymiany młodzieży, którym towarzyszy i które są wspierane przez PNWM w ramach programu „Zachować Pamięć”.

Support us
Nauczyć się więcej