Co należy zrobić, aby młodzież po wizycie w miejscu pamięci zapamiętała i nauczyła się jak najwięcej? Arolsen Archives rozpoczynają projekt documentED: z kilkoma ukierunkwanymi pakietami edukacyjnymi i pomysłami na prowadzenie ciekawych zajęć dydaktycznych.

  • documentED oferuje pakiety edukacyjne do przygotowania i pilotowania wycieczek po miejscach pamięci w 13 byłych niemieckich obozach koncentracyjnych w Europie.

  • Nauczycielom udostępniane są materiały dydaktyczne, które zostały opracowane specjalnie dla młodzieży i które w krótkim czasie umożliwiają efektowne przygotowanie się do wizyty.

  • Na przykładach osobistych losów więźnia, zestawy narzędzi (Toolkits) przedstawiają struktury prześladowań stosowane przez nazistów oraz różne grupy ofiar.

 

Młodzi ludzie często niewiele wiedzą o prześladowaniach stosowanych przez reżim nazistowski – mimo że temat ten jest mocno podkreślany w programach nauczania. W obliczu prawicowej narracji szerzącej się w sieci bardzo ważnym jest, aby uczniowie byli dobrze poinformowani o faktach i nie dawali się wciągać w niebezpieczne hasła rasizmu i antysemityzmu. Z tego powodu Arolsen Archives wspierają szkoły materiałami edukacyjnymi do wykorzystania podczas zwiedzania miejsc pamięci. Co ważne, materiały te dotyczą konkretnych losów więźniów obozów koncentracyjnych. Projekt documentED prowadzi od indywidualnego losu osoby prześladowanej aż po szerszy kontekst; z jakich powodów ludzie byli więzieni przez niemieckich narodowych socjalistów? Jaką funkcję pełniły obozy koncentracyjne?

 

Dokumenty stają się świadkami historii

Dzięki documentED młodzież uczy się czytać i rozumieć dokumenty dotyczące ofiar, które zostały sporządzone przez sprawców. Do pobrania jest ponad 40 pakietów, tak zwanych zestawów narzędzi (Toolkits), z materiałami o losach poszczególnych więźniów. Reprezentują one 13 różnych miejsc pamięci i różne powody prześladowań. 

Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech, z zadowoleniem przyjął tę inicjatywę: „Kiedy uczniowie mają do czynienia z dokumentami z czasów nazistwoskich i mogą zapoznawać się z osobistymi losami więźniów obozów koncentracyjnych, groza Holokaustu staje się bardziej zrozumiała. DocumentED pomaga uodpornić młodych ludzi na antysemityzm, rasizm i nienawiść do człowieka.”

 

Przypomnienie i własne upamiętnianie

Pedagodzy wraz z każdym zestawem narzędzi (Toolkits) otrzymują porady dydaktyczne oraz materiały uzupełniające, np. analogowe i cyfrowe pomysły na kontynuację projektów upamiętniających. Młodzież może realizować je samodzielnie i w twórczy sposób. Zestawy narzędzi nadają się zarówno do pojedynczych jednostek dydaktycznych, jak i do przygotowania i pilotowania wielogodzinnych wycieczek do miejsc pamięci.

 

Dopasowane zestawy narzędzi (Toolkits) o podwójnym znaczeniu lokalnym

Arolsen Archives, na życzenie szkół, dostarczają dopasowane zestawy narzędzi o podwójnym znaczeniu lokalnym: dokumenty z zestawu narzędzi odnoszą się nie tylko do miejsca pamięci, które jest celem wizyty, ale także do miejsca zamieszkania młodzieży. W ten sposób osobiste losy osób uwięzionych z otoczenia danej szkoły, umożliwiają młodzieży szczególnie wnikliwe zajęcie się tym tematem.

 

Zdjęcie prasowe 1

Photo Credit: Arolsen Archives

Zdjęcie prasowe 2

Photo Credit: Arolsen Archives

Zdjęcie prasowe 3

Photo Credit: Arolsen Archives

Support us
Nauczyć się więcej