Wielu młodych ludzi niewiele wie dziś o prześladowaniach nazistowskich, choć rozliczanie narodowego socjalizmu jest mocno zakorzenione w szkolnych programach nauczania. Nawet wśród studentów, którzy odwiedzają miejsca pamięci na terenie byłych obozów koncentracyjnych, zbyt często niewiele się o tym pamięta. Tak wynika z badań. Dlatego Arolsen Archives wspierają pedagogów materiałami do oprowadzania po pamięci, które koncentrują się na losach poszczególnych więźniów obozów koncentracyjnych.

documentED oferuje pakiety edukacyjne (zestawy narzędzi) do zwiedzania różnych miejsc pamięci obozów koncentracyjnych w Niemczech i za granicą. Do każdego przypadku dołączone są wybrane dokumenty z Arolsen Archives, przede wszystkim te, które pochodzą od narodowych socjalistów w danym obozie koncentracyjnym i służyły do rejestracji więźniów. Po zapoznaniu się z tym materiałem źródłowym uczniowie odwiedzający miejsce pamięci będą już odpowiednio przygotowani merytorycznie. Dla edukatorów oferujemy porady, jak korzystać z zestawu narzędzi w klasie, wraz z przykładowymi zadaniami do wykonania. Ponadto każdy zestaw narzędzi zawiera sugestie dotyczące małych projektów upamiętniających, które uczniowie mogą wdrażać niezależnie jako kontynuacja wizyty w miejscu pamięci.

»Im wcześniej zapoznamy dzieci w różnym wieku z istnieniem tych plików i ich zawartością, tym łatwiej będzie uczyć historii Holokaustu i innych masowych mordów. Każde nowe pokolenie dzieci powinno znać tę ciemną kartę historii ludzkości oraz jej straszne konsekwencje.«

Thomas Buergenthal, Ocalały z Holokaustu

Krytyczne korzystanie ze źródeł

documentED prowadzi od indywidualnego losu do szerszego kontekstu: Z jakich powodów ludzie byli więzieni przez narodowych socjalistów? Jaką funkcję pełniły obozy koncentracyjne i jak były zorganizowane w ramach nazistowskiego systemu terroru?

W celu lepszego zrozumienia źródeł, uczniowie mają dostęp do e-przewodnika, przydatnego narzędzia w Arolsen Archives. Ta usługa online w sposób interaktywny i dobrze zobrazowany objaśnia dokumenty dotyczące więźniów obozów koncentracyjnych. W ten sposób uczniowie wypracowują odpowiedzi na wiele pytań, jakie stawiają takie dokumenty sprawcy. Twoje własne badania krok po kroku wyjaśniają, w jaki sposób należy czytać dokumenty i co one oznaczają w kontekście – to daje kompetencje do samodzielnego uczenia się i krytycznego traktowania źródeł.

Odniesienie do własnego życia

W razie potrzeby z przyjemnością dostarczymy indywidualnie dostosowany zestaw narzędzi dla Twojej grupy uczącej się. Dlatego: Ze względu na dużą liczbę indywidualnych dokumentów dotyczących osób prześladowanych przez nazistów, znajdujących się w Arolsen Archives, osoby zdobywające wiedzę mogą często znajdować informacje odnoszące się bezpośrednio do ich najbliższego otoczenia: Mogą to być dokumenty dotyczące więźniów obozów koncentracyjnych, którzy pochodzili z tej samej miejscowości lub regionu, bądź którzy w momencie uwięzienia byli jeszcze młodociani. W ten sposób można docierać do relacji związanych z własnym życiem. Często motywuje to do głębszego skonfrontowania się z tematem, ponieważ abstrakcyjne fakty z podręczników historii stają się namacalne. 

»Kiedy w ramach projektu documentED uczniowie mają do czynienia z dokumentami z czasów nazistowskich i osobistymi losami więźniów obozów koncentracyjnych, groza Holokaustu staje się bardziej zrozumiała. documentED nie tylko wzbudza empatię, lecz także przybliża pamięć o zagładzie. Projekt pomaga również uodpornić młodych ludzi na antysemityzm, rasizm i wrogość do ludzi.«

dr Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech

Po wizycie: pomysły na projekty

Równie ważna jak przygotowanie wizyty w miejscu pamięci jest późniejsza realizacja własnych projektów. Dlatego documentED proponuje, jak samemu stać się aktywnym i dawać przykład. Łatwość wykonania i wykonalność, oto idea, która za tym stoi, czy to w mediach społecznościowych, czy klasycznej „analogowej” wystawie plakatów. Oczywiście istnieje również możliwość realizacji bardziej rozbudowanych projektów kreatywnych, na przykład w ramach kół zainteresowań. Chętnie zaprezentujemy rezultaty projektów documentED w postaci zdjęć, nagrań audio lub wideo na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt, jeśli jesteś tym zainteresowany!

Opracowany z partnerami

dokumentED jest efektem współpracy z różnymi miejscami pamięci obozów koncentracyjnych, pozaszkolnymi instytucjami edukacyjnymi oraz przekazów dostarczanych przez edukatorów. Na przykład miejsca pamięci w obozach koncentracyjnych Buchenwald i Dachau zostały zaangażowane w kompleksową fazę testową. Chcielibyśmy również, aby poprzez tę współpracę projekt documentED spełniał wymagania i oczekiwania, które istnieją w profesjonalnym środowisku miejsc pamięci obozów koncentracyjnych.

Wywiad: na temat tworzenia dokumentED (język angielski)
Support us
Nauczyć się więcej