Po zakończeniu II Wojny Światowej okupanci alianccy stanęli przed gigantycznym zadaniem – chcieli udokumentować zbrodnie dokonane przez narodowych socjalistów i odszukać osoby zaginione. W tym celu zebrali informacje na temat ofiar prześladowań nazistowskich. W samej tylko amerykańskiej strefie okupacyjnej powstało w ten sposób około 850 000 dokumentów zawierających informacje o 10 milionach nazwisk. Archiwum Arolsen Archives właśnie udostępniło te zasoby online.

Zimą 1945/46 roku czterej okupanci alianccy wydali niemieckim gminom, firmom, policji i innym instytucjom rozkaz, zgodnie z którym miały one dokonać spisu zarejestrowanych u siebie obcokrajowców, Żydów niemieckiego pochodzenia i bezpaństwowców. Spis miał obejmować również informacje o miejscu pochówku tych osób. Spory zbiór powstałych w ten sposób dokumentów oraz inne listy z amerykańskiej strefy okupacyjnej są od teraz dostępne do wglądu w internetowym archiwum Arolsen Archives. Zbiór zawiera informacje na temat około 10 milionów nazwisk.

Rebecca Boehling, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dokumentacji Holokaustu przy Amerykańskim Muzeum Pamięci Holokaustu, podkreśla wagę tego zbioru: „Z uwagi na fakt, że amerykańska strefa okupacyjna była największą strefą aliancką, liczba ofiar reżimu nazistowskiego, które były zarejestrowane pod koniec wojny w tej strefie, ma niezwykłe znaczenie dla poszukiwania osób zaginionych i zdobycia kolejnych informacji na temat sposobu prześladowania ofiar i osób ocalonych.  Nowe zasoby online zawierają sporo informacji o osobach ocalonych i ofiarach marszów śmierci czy obozów koncentracyjnych, jak również na temat pracy przymusowej.”

Aby móc wyszukiwać nowe informacje w szybki i prosty sposób, Arolsen Archives poprosiło o pomoc Ancestry, tj. największą platformę internetową do poszukiwań genealogicznych. Od tego roku platforma pomaga przy opracowywaniu obszernych zasobów, udostępnia archiwum Arolsen Archives dane i publikuje dokumenty również we własnym archiwum online. Dzięki temu listy dają się teraz łatwo przeszukać. „Dane z platformy Ancestry wzbogacają nasze archiwum internetowe o wiele wartościowych informacji, na przykład na temat miejsca pobytu zagranicznych pracowników przymusowych” – wyjaśnia Giora Zwilling, Kierownik Referatu ds. Archiwizacji w Arolsen Archives.

Grób Francuza na cmentarzu bawarskiej wioski: Alianci domagali się od społeczności niemieckiej takich raportów, aby odnaleźć osoby zaginione i udokumentować zbrodnię nazistowską.

Dzięki tego typu współpracom Arolsen Archives od maja 2019 r. sukcesywnie zamieszcza online kolejne interesujące zasoby, które są dostępne dla ludzi na całym świecie. Przy pomocy swoich partnerów Arolsen Archives chce jeszcze bardziej usprawnić indeksację dokumentów, aby umożliwić ich przeszukiwanie według jak największej liczby słów kluczowych. Po dokumentach z amerykańskiej strefy okupacyjnej wkrótce online udostępnione zostaną kolejne listy – w pierwszej kolejności te z brytyjskiej strefy okupacyjnej.

O archiwum Arolsen Archives

Arolsen Archives to międzynarodowe centrum informacji o prześladowaniach nazistowskich, dysponujące największym na świecie archiwum, w którym zgromadzono dane o ofiarach nazizmu i osobach ocalonych. Zbiór gromadzący informacje na temat około 17,5 miliona osób został wpisany do Pamięci Świata UNESCO. Zawiera dokumenty na temat różnych grup ofiar reżimu nazistowskiego i stanowi ważne źródło wiedzy dla dzisiejszego społeczeństwa.

Support us
Nauczyć się więcej